بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سعید سید مهدوی چابک


موارد یافت شده: 11

1 - بررسی الگوی مصرف کاربران خانگی تحت تاثیر توام منابع ذخیره ساز حرارتی و برنامه های پاسخگویی تقاضا (چکیده)
2 - بررسی تاثیر استفاده همزمان از سیستم ذخیره ساز حرارتی و برنامه های پاسخگویی بار بر روی الگوی مصرف کاربران صنعتی شهر مشهد (چکیده)
3 - مدیریت انرژی جهت عملکرد بهینه خودروهای الکتریکی باهدف ارائه همزمان خدمات کنترل فرکانس (چکیده)
4 - برنامه ریزی بهینه تجمیع‌گر خودروی الکتریکی با هدف ارائه همزمان خدمات کنترل فرکانس در ریزشبکه‌ها (چکیده)
5 - آنالیز فنی و اقتصادی سیستم های ترکیبی مستقل از شبکه با در نظر گرفتن جریمه برای گازهای آلاینده در حومه شهر مشهد (چکیده)
6 - VPP decision making in power markets using Benders decomposition (چکیده)
7 - سوداگری نیروگاه مجازی در بازار برق (چکیده)
8 - انتخاب بهینه استفاده از هادی‌های پرظرفیت در شبکه خراسان (چکیده)
9 - Implementations of Smart Transmission Grid in Iran (Case Study: Khorasan Regional Electricity Company (چکیده)
10 - پیش بینی کوتاه مدت بار صنایع با استفاده از شبکه عصبی بهبود یافته (چکیده)
11 - شیوه نوین برای حل مسئله تعمیرات و نگهداری با استفاده از الگوریتم یادگیری تقویتی (چکیده)