بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمدصادق غضنفری مقدم


موارد یافت شده: 11

1 - هیدرولوژی زیر سطحی، حلقه گم شده روش های تخمین تبخیر و تعرق بر مبنای سنجش از دور (چکیده)
2 - SWAT model application through uncertainty assessment in a semiarid watershed, Iran (چکیده)
3 - SWAT model application through uncertainty assessment in a semi - arid watershed, Iran (چکیده)
4 - Hydrological investigation of Shahid-Yaqoobi dam: A successful design? (چکیده)
5 - Comparison the PERSIANN model with interpolation methods toestimate daily precipitation (A case study: North-Khorasan, Iran) (چکیده)
6 - مقایسه مدل PERSIANN با روشهای درون یابی به منظور کاربرد در تخمین مقادیر بارندگی روزانه - خراسان شمالی (چکیده)
7 - بررسی اثر جزیره گرمایی شهری بر روند تغییرات ریزش ‌های جوی مشهد (چکیده)
8 - بررسی دینامیکی استحصال آب از مه با نگرشی بر نظریه فرکتال (چکیده)
9 - The assessment of PERSIANN model as an alternative for interpolation methods toevaluate wheat rainfed yield (چکیده)
10 - Dynamical assessment of fog harwesting based on fractal theory (چکیده)
11 - طراحی و اجرای یک مدل ترمودینامیکی به منظور پیش بینی دمای حداقل ناشی از تجمع هوای سرد در مناطق کوهستانی (مطالعه موردی در ارتفاعات دربند تهران) (چکیده)