بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مریم معزی


موارد یافت شده: 26

1 - آسیب شناسی آثار معماری ایران از ظهور اسلام تا قرن هفتم هجری (چکیده)
2 - Badakhshan: A familiar Name, Unfamiliar Land (چکیده)
3 - مناسبات حاکمان مازندران با صفویان در طی سده ی نخست حکومت این سلسله(1007-907هجری) (چکیده)
4 - روابط اسماعیلیان و خاندان زند (چکیده)
5 - رابطه آب و علم در نزد اسماعیلیان (چکیده)
6 - رابطه میان رشته تحصیلی دوره کارشناسی با موفقیت در دوره کارشناسی ارشد رشته تاریخ در میان دانشجویان رشته تاریخ (چکیده)
7 - Sayyid Ajall\'s Reasons for serving the Mongul Invader (چکیده)
8 - ارزیابی رابطه میان موفقیت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد با موفقیت در گذراندن دوره کارشناسی ارشد: مطالعه موردی دانشجویان کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه فردوسی (چکیده)
9 - نیازهای جامعه نزاری به اخلاق (چکیده)
10 - جایگاه خردورزی در آموزش تاریخ در ایران (چکیده)
11 - بازنگری در روابط اسماعیلیان و ملوک نیمروز بر پایه متنی نویافته (چکیده)
12 - آداب و رسوم در ایران روزگار ایلخانان (چکیده)
13 - جامعه نزاری قهستان از نگاه محتشم ناصرالدین (چکیده)
14 - Bedahsan Ismailîlerine Ait Elyazmalari (چکیده)
15 - تاثیر ویژگی های راهبردی کناره های خلیج فارس در حضور پیروان دین ها و آیین های رانده شده: با تاکید بر قرمطیان بحرین (چکیده)
16 - ارزیابی درس های خاور میانه ی معاصر در دانشگاه های آمریکا (چکیده)
17 - نوادگان سید اجل بخاری در ایران (چکیده)
18 - تاجیکان (چکیده)
19 - رساله حسین بن یعقوب شاه (چکیده)
20 - سکایان پامیر: تورانیان (چکیده)
21 - اسماعیلیه در آسیای مرکزی (چکیده)
22 - بدخشان، نامی آشنا بر سرزمینی ناشناخته (چکیده)
23 - تصورات آمریکاییان شمالی از خاورمیانه (چکیده)
24 - نوادگان سید اجل بخاری در ایران (چکیده)
25 - دست نوشته های اسماعیلیان بدخشان (چکیده)
26 - تکاپوهای مبارکیه فاطمیه و نزاریه در خراسان (چکیده)