بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مصطفی خوش صفت


موارد یافت شده: 20

1 - Synthesis of vinyl-terminated HDPE and PE/xGnP composite using dinuclear Co-based catalyst (چکیده)
2 - Amorphous to high crystalline PE made by mono and dinuclear Fe-based catalysts (چکیده)
3 - Dinuclear Fe-based catalysts for polymerization of ethylene; Effect of Spacer (چکیده)
4 - Bridge Effect on Dinuclear α-diimine Ni-based Catalysts for Polymerization of Ethylene (چکیده)
5 - Theoretical and empirical investigation on Ni-based catalyst structures for olefin polymerization (چکیده)
6 - Polymerization of 1-hexene using binuclear LTM catalysts (چکیده)
7 - Novel binuclear Ni-based FI catalysts for polymerization of 1-hexene (چکیده)
8 - Thermal and morphological properties of polyethylene reactor alloys using ZN/BLTM catalytic system (چکیده)
9 - Phenylene spacer between nickel centers in α-diimine binuclear catalysts for ethylene polymerization (چکیده)
10 - Binuclear late transition metal catalysts for α-olefin polymerization (چکیده)
11 - کاتالیزورهای چند مرکزی متالوسنی برای پلیمرشدن اولفین ها (چکیده)
12 - Synthesis of PE/MWCNT Nanocomposites Through in-situ polymerization using Mixture of Pyridilimine [N, N] catalysts based on Ni & Fe (چکیده)
13 - Polymerization of ethylene using a mixed pyridilimine [N,N] catalysts based on Ni & Fe (چکیده)
14 - کوپلیمریزاسیون اتیلن و 1-هگزن با استفاده از کاتالیزور دو مرکزی برپایه نیکل (چکیده)
15 - Ethylene polymerization using a binary catalytic system; activity and microstructure study (چکیده)
16 - α-Diimine binuclear Ni-based catalysts for ethylene polymerization: effect of ortho-substituent (چکیده)
17 - Novel synthesized binuclear Ni-based catalysts for ethylene polymerization (چکیده)
18 - اصلاح مورفولوژی پلی اتیلن کاتالیستی به دو طریق اختلاط کاتالیست و استفاده از افزودنی نانو لوله های کربنی چند جداره کربوکسیلی و تاثیر افزودنی بر مقاومت حرارتی (چکیده)
19 - اصلاح مورفولوژی پلی اتیلن به وسیله اختلاط کاتالیست زیگلر-ناتا و فرامتالوسن بر پایه نیکل (چکیده)
20 - اصلاح مورفولوژی و بهبود مقاومت حرارتی پلی‌اتیلن حاصل از پلیمریزاسیون کاتالیستی با استفاده از نانولوله های کربنی چندجداره کربوکسیلی (چکیده)