بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hadi Harati


موارد یافت شده: 22

1 - A model of planned and unplanned information-seeking behaviour (چکیده)
2 - سنجش ویژگی‌های فردی- حرفه‌ای کارکنان مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه یکدیگر (چکیده)
3 - رابطۀ عوامل جمعیت‎شناختی و رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی (چکیده)
4 - Modeling the Effect of Trust on Librarians’ Knowledge Sharing: Assessing the Effect of Organizational Intelligence and Organization-Based Self-Esteem as Mediators (چکیده)
5 - Innovation in using IT: understanding the impact of knowledge absorptive capacity on academic librarians (چکیده)
6 - رویکردهای نوین مجموعه‌سازی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌ها (چکیده)
7 - Assessing the factors influencing clients’ impulsive information seeking behaviour in using information resources and services of the academic library (چکیده)
8 - بررسی میزان استفاده از کتابهای لاتین خریداری شده از سال 1382 تا 1387 مربوط به بخش امانت کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
9 - شناسایی عوامل مؤثر و تدوین الگوی پیشنهادی برای رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران در استفاده از منابع و خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی: مطالعه‌ای ترکیبی (چکیده)
10 - عوامل مؤثر بر رفتار استفاده برنامه‌ریزی نشده کاربران از منابع و خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی (چکیده)
11 - Factors affecting the unplanned use behavior of academic libraries users (چکیده)
12 - The Comparison of Library Classification Systems: A Survey of the Viewpoint of Professors and Librarians (چکیده)
13 - عوامل موثر بر استفاده تربیتی مادران از شبکه های اجتماعی : مورد مطالعه مادران شاغل در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
14 - The Effect of Job and Motivation on the Knowledge Sharing of Librarians in Public Libraries (چکیده)
15 - تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی (چکیده)
16 - اهمیت توجه به رفتارهای برنامه‌ریزی نشده مراجعه‌کنندگان در محیط‌های کتابخانه‌ای (چکیده)
17 - مقایسه نظام های رده بندی منابع کتابخانه ای ده دهی دیویی، کتابخانه کنگره، کتابشناختی بلیس و کولن با ملاک هایی رده بندی (چکیده)
18 - سیر تحول نرم‌افزار کتابخانه‌ای دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
19 - تأثیر رایانه و فناوری اطلاعات بر علم اطلاعات و دانش‌شناسی با تأکید بر نرم‌افزار کتابخانه‌ای دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
20 - بررسی میزان درک دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از واژگان محیط رابط‌ کاربری جستجوی منابع در نرم‌افزار کتابخانه‌ای سیماد (چکیده)
21 - مروری بر مفاهیم، روش‌ها و نرم‌افزارهای نمایه‌سازی خودکار (ماشینی) (چکیده)
22 - مطالعه هزینه‌‌‌ سودمندی کتاب‌‌‌ های لاتین خریداری‌‌‌ شده بخش امانت کتابخانه‌‌‌ های دانشگاه فردوسی مشهد، در سال‌‌‌های ۱۳۸۲تا۱۳۸۷ (چکیده)