بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hooman Mesgarani


موارد یافت شده: 17

1 - گزارش کلاپس دوطرفه استخوان‏های مفصل تارس در یک راس کره اسب هلشتاین (چکیده)
2 - بررسی توزیع فراوانی گاوهای ارجاعی به باکس سم‏ چینی (چکیده)
3 - ارزیابی رخداد موارد لنگش جدید و بازدیدهای لنگش در گاو شیری (چکیده)
4 - Treatment of Critical-Sized Calvarial Non-Union Defect Via Collagen-Polyglycolic Acid Scaffold Loading With Simvastatin in Rabbits (چکیده)
5 - گزارش کلاپس دو طرفه استخوان‎های مفصل تارس در یک راس کره اسب هلشتاین (چکیده)
6 - Evaluation of a constant rate of lidocaine on oxidative stress parametere in dogs undergoing ovariohystrectomy (چکیده)
7 - Anal Sac Adenocarcinoma in an Eleven Year Old Female Terrier: A Case Report (چکیده)
8 - Canine Patellar Luxation in 22 Dogs of Different Breeds: A Case Series (چکیده)
9 - Radial Meromelia and Ulnar Polydactyly Associated with Hypertrophic Osteodystrophy in a Giant Breed Dog under 1 Year Old (چکیده)
10 - Successful Surgical Removal of Crop Foreign Body in a Common Mynah (Acridotheres tristis): A Case Report (چکیده)
11 - گزارشی از یک مورد نادر ناهنجاری مادر زادی Brachygnathia Superior در یک بزغاله تازه متولد شده (چکیده)
12 - درمان جراحی آنکیلوز مفصل temporomandibular به روش Excisional arthroplasty در یک قلاده گربه نژاد پرشین (چکیده)
13 - Quinolone resistance among Salmonella enterica and Escherichia coli of animal origin (چکیده)
14 - گزارش یک مورد تومور لیومیوسارکومای چشم (بافت اطراف چشم) در یک قلاده سگ (چکیده)
15 - Radiographic evaluation of forelimbs, hindlimbs and vertebral column fractures in dogs & cats: Retrospective study of 99 cases (during last 9 months) (چکیده)
16 - Unilateral proptosis in dogs (six cases with follow-up) (چکیده)
17 - Amyloid-beta, a new candidate for study of Bovine Spongiform Encephalitis (BSE) (چکیده)