بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hossein Abdolmaleki


موارد یافت شده: 10

1 - Mouth advertising, an effective tool for loyalty of sport customers, case study: women's health clubs in Mashhad (چکیده)
2 - بررسی نقش آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید اساتید مدیریت ورزشی (چکیده)
3 - رتبه بندی عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان محصولات ورزشی با استفاده از AHP (چکیده)
4 - بررسی و اولویت بندی موانع فراروی توسعه گردشگری ورزشی مشهد با استفاده از AHP (چکیده)
5 - بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری کارکنان فدراسیون‌های ورزشی (چکیده)
6 - Identify and Analysis of Performance Evaluation Indicators of Iranian Goalball Coaches (چکیده)
7 - بررسی نقش سرمایه روانشناختی بر سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهد (چکیده)
8 - The future of human resources in sport organizations with scenario making, the Case study: Developing country of Iran (چکیده)
9 - بررسی نقش فوتبال جام جهنی 2014 برزیل بر سرمایه گذاری در بورس و برگشت سرمایه (چکیده)
10 - بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان (چکیده)