بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Marziyeh Dindoost


موارد یافت شده: 10

1 - مقایسه باورهای ارتباطی و احتمال ورود به رابطه فرازناشویی در فرزندان متاهل با و بدون سابقه روابط فرازناشویی در والدین (چکیده)
2 - تجربه زیسته دختران از معلولیت جسمی و ذهنی مادر (چکیده)
3 - Typology of the understanding of female students and their mothers about premarital relationships and relationship management strategies (چکیده)
4 - کاوشی در ارتباط نوه- پدربزرگ/ مادربزرگ از دیدگاه نوه‌های بزرگسال با نقش مراقبتی (چکیده)
5 - پیش‌بینی ترس از صمیمیت و پرخاشگری ارتباطی پنهان بر اساس سبک ابراز‌گری هیجانی در فرزندان متاهل با تجربه روابط فرازناشویی در والدین (چکیده)
6 - شبکه‌های اجتماعی و دلزدگی زناشویی: میانجیگری تعهد دینی (چکیده)
7 - پیش بینی میزان خودناتوان سازی دانش آموزان با توجه به تفکر خلاق و سرزندگی تحصیلی (چکیده)
8 - نقش میانجی گرانه راهبرد های مقابله ای و ابراز وجود در رابطه بین هیجان خواهی با گرایش به اعتیاد (چکیده)
9 - بررسی مقایسه ای رابطه ی راهبرد های تنظیم شناختی هیجان سازگار و ناسازگار مادران با و بدون کودکان دارای نشانگان اختلال نافرمانی مقابله‌ای -ODD- (چکیده)
10 - اثربخشی قصه درمانی بر کاهش افسردگی کودکان مبتلا به سرطان (چکیده)