بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mona Goharimanesh


موارد یافت شده: 18

1 - A methodological exploration to study 2D arm kinematics in Ophiuroidea (Echinodermata) (چکیده)
2 - Investigation into the horizontal arm motion in brittle stars (Echinodermata: Ophiuroidea) (چکیده)
3 - How phylogeny and ecological adaptation describe variation in ophiuroid (Echinodermata: Ophiuroidea) vertebrae (چکیده)
4 - New data on brittle stars (Echinodermata: Ophiuroidea) from the Persian Gulf and Oman Sea, Iran (چکیده)
5 - The evolutionary relationship between arm vertebrae shape and ecological lifestyle in brittle stars (Echinodermata: Ophiuroidea) (چکیده)
6 - Interactive identification key to all brittle star families (Echinodermata; Ophiuroidea) leads to revised morphological descriptions (چکیده)
7 - Morphology of arm ossicles varies in epizoic and non-epizoic ophiuroids (چکیده)
8 - Preliminary interactive identification key to identify brittle star families (Echinodermata; Ophiuroidea) (چکیده)
9 - A modified staining protocol to study early development of Rainbow trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) skull (چکیده)
10 - سیر تکوین اولیه استخوان ترقوه و غرابی در ماهی قزلآلای رنگینکمان (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)
11 - سیر تکوین اولیه استخوانهای مفصلی و گوشه ای در ماهی قزل آلای رنگین کمان (چکیده)
12 - ریخت‌ شناسی استخوان‌های جمجمه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)
13 - Early development of hyomandibular in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)
14 - Influential feeding dynamics of sharks and mathematical formulas to estimate the power of biting by morphological data (چکیده)
15 - تشخیص ناهنجاری در قزل الای رنگین کمان (چکیده)
16 - سیر تکوین اولیه استخوان لامى فکى در ماهی قزل آلای رنگین کمان (چکیده)
17 - ریخت شناسی استخوان بخش سری ماهی قزل آلای رنگین کمان (چکیده)
18 - مطالعه‌ی غضروف و استخوان ماهی قزل‌آلا (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از رنگ آمیزی آلسیان بلو و آلیزارین رد (چکیده)