بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Nazanin Fatemeh Rahmati


موارد یافت شده: 10

1 - بررسی چگونگی اثرگذاری جانشین چربی بر خصوصیات فیزیکی و حسی سس مایونز به روش سطح پاسخ (چکیده)
2 - Replacement of Egg in Cake: Effect of Soy Milk on Quality and Sensory Characteristics (چکیده)
3 - Introducing Speckled sugar bean (Phaseolus vulgaris) protein isolates as a new source of emulsifying agent (چکیده)
4 - Thermodynamic compatibility and interactions between Speckled Sugar bean protein and xanthan gum for production of multilayer O/W emulsion (چکیده)
5 - ارزیابی ویژگی‌های ساختاری و عملکردی پروتئین سه ژنوتیپ مختلف لوبیا (Phaseolus vulgaris) (چکیده)
6 - کاربرد تکنولوژی فشار بالا در صنایع گوشت (چکیده)
7 - Adsorption of Speckled Sugar bean protein isolate at oil-water interface: Effect of ionic strength and pH (چکیده)
8 - Influence of Selected Gums and Pregelatinized Corn Starch on Reduced Fat Mayonnaise: Modeling of Properties by Central Composite Design (چکیده)
9 - مدل سازی و بهینه سازی خصوصیات بافتی سس مایونز کم کالری حاوی زانتان، گوار و نشاسته ذرت پری ژلاتینه به عنوان جانشین چربی (چکیده)
10 - بررسی اثر جایگزینی تخم مرغ با شیر سویا بر خصوصیات رئولوژیکی و بافتی سس مایونز (چکیده)