بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyed alireza Hosseini Kakhak


موارد یافت شده: 32

1 - تثیر تمرینات پلایومتریک در آب با و بدون محدودیت جریان خون بر آمادگی جسمانی دختران جوان فعال (چکیده)
2 - تأثیرهشت هفته تمرینات تناوبی شدید بر بیان ژنهای12.13.diHome، SREBP-1و ترکیب بدن رتهای نرویستارچاق (چکیده)
3 - مقایسه اثر برنامه تمرینی قدرتی، قدرتی-راه‌رفتن و دویدن به لو و قدرتی- راه‌رفتن و دویدن به عقب بر ترکیب بدنی و آمادگی عملکردی مردان میان‌سال 50 تا 60 سال (چکیده)
4 - Effect of Combined Exercise Training on Physical and Cognitive Function in Women With Type 2 Diabetes (چکیده)
5 - اثر تمرین استقامت در سرعت تولیدی به همراه محدودیت ریان خون در تناوب‌های استراحتی بر سطوح سرمی VEGF و HIF-1α و عملکرد هوازی و بی هوازی مردان فوتبالیست (چکیده)
6 - مقایسه پاسخ حاد برخی شاخص‌های سیستم ایمنی و کورتیزول به دنبال انام چهار هفته تمرینات موازی همراه با ویتامین E و C در زنان غیر فعال (چکیده)
7 - تأثیر یک دوره تمرین ورزشی ترکیبی برشاخص‌های آمادگی جسمانی، عملکرد شناختی و کنترل گلایسمیک در زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ (چکیده)
8 - The effect of a plyometric and elastic-band resistance training program on physical fitness and performance of male preadolescence tennis players (چکیده)
9 - Exercise training with blood flow restriction, application for health promotion (چکیده)
10 - Comparing the Effects of Eight Weeks of Whole Body Vibration Exercise Com- bined With Rope Skipping at Two Different Intensities on Physical Performance of Older Men: A Randomized Single-Blind Clinical Trial (چکیده)
11 - مقایسه اثر هشت هفته تمرین ترکیبی ویبریشن - طناب زنی با دو شدت مختلف بر شاخص-های الکترومایوگرافی عضلات مردان سالمند: یک کارآزمایی بالینی تصادفی، یک سو‌کور (چکیده)
12 - Performing Soccer-Specific Training With Blood Flow Restriction Enhances Physical Capacities in Youth Soccer Players (چکیده)
13 - اثر ترتیب تمرینات ترکیبی هوازی - مقاومتی همراه با انسداد عروق بر آمادگی جسمانی زنان مسن (چکیده)
14 - Metaboreflex-mediated hemodynamic abnormalities in individuals with coronary artery disease without overt signs or symptoms of heart failure (چکیده)
15 - Hemodynamic abnormalities during muscle metaboreflex activation in patients with type 2 diabetes mellitus (چکیده)
16 - The Effect of Eight Weeks Resistance Training with Low versus High Load on Testosterone, IGF-1, IGFBP-3 and Functional Adaptations in Elderly Women (چکیده)
17 - تأثیر تمرینات مقاومتی بر تغییرات برخی سایتوکاین‌ها و قدرت عضلانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
18 - تاثیر سه شیوه برنامه تمرین ترکیبی (مقاومتی و هوازی) با و بدون محدودیت جریان خون بر برخی از شاخص‌های هایپرتروفی در زنان سالمند (چکیده)
19 - The Effect of Two Types of Combined Training on Physical Performance and Body Composition in Type 2 Diabetic Women with Peripheral Neuropathy (چکیده)
20 - تأثیر شش هفته تمرین آماده‌سازی بر مبنای بازی در ابعاد کوچک با و بدون انسداد عروق بر برخی از شاخص‌های آمادگی جسمانی دختران بسکتبالیست (چکیده)
21 - اثر تمرینات مقاومتی با تأکید بر بخش برونگرا با و بدون محدودیت جریان خون و تمرینات مقاومتی سنتی بر کورتیزول خون، عملکرد استقامتی و توان بی‌هوازی در فوتبالیست‌های مرد (چکیده)
22 - Effects of Strengthening and Plyometric Training P (چکیده)
23 - اثر یک جلسه تمرین دویدن روی تردمیل بر بیان ژن و غل (چکیده)
24 - اثر هشت هفته تمرین هوازی ایروبیک بر شاخص های عمل (چکیده)
25 - اثر تمرین هوازی با دوره های زمانی مختلف بر غلظت ها (چکیده)
26 - اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط و سنگین بر (چکیده)
27 - پاسخ ABCA1 کبدی به یک جلسه تمرین در موش های صحرایی (چکیده)
28 - . تاثیر تمرینات مقاومتی، هوازی و بی تمرینی بر نیم (چکیده)
29 - اثر تمرینات هوازی، مقاومتی و بی تمرینی بر Hcy و وی (چکیده)
30 - اثر ورزش مقاومتی متوسط و سنگین بر روی گرلین سرم در (چکیده)
31 - طراحی و ساخت نوارگردان (Treadmill) ویژه جوندگان آز (چکیده)
32 - مرگ قلبی ناگهانی در ورزش، یک بازنگری (چکیده)