بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Younes Nouri


موارد یافت شده: 11

1 - Structural Damage Detection in the Wooden Bridge Using the Fourier Decomposition Time Series Modeling and Machine Learning Methods (چکیده)
2 - Nonlinearity detection using new signal analysis methods for global health monitoring (چکیده)
3 - تولید منحنی های شکنندگی برای سازه های دارای مهاربندی زیپر معلق (چکیده)
4 - بهینه سازی شکل جان پانل های ساندویچی کنگره ای با بررسی تغییرشکل ها و انرژی کرنشی تلف شده در بارهای انفجاری (چکیده)
5 - تحلیل رفتار پانل های ساندویچی کنگره ای با بررسی تغییرشکل و استهلاک انرژی تحت اثر بارهای انفجاری (چکیده)
6 - تحلیل و بررسی رفتار پانل‏ های ساندویچی کنگره ‏ای تحت اثر بارهای انفجاری (چکیده)
7 - رفتار پوسته های استوانه ای مرکب چند لایه در برابر بارهای انفجاری (چکیده)
8 - بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار با استفاده از منحنی های شکنندگی (چکیده)
9 - رفتار پوسته های استوانه ای مرکب چند لایه در برابر بارهای انفجاری (چکیده)
10 - تقویت صفحات فولادی دارای بازشو با استفاده از سخت کننده تحت اثر بارهای انفجاری (چکیده)
11 - تحلیل دینامیکی غیرخطی صفحات فولادی تحت بارهای انفجاری (چکیده)