بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: babak hooshmand


موارد یافت شده: 9

1 - Effects of Icelandic yogurt consumption and resistance training in healthy untrained older males (چکیده)
2 - Effects of Soy Milk in Conjunction With Resistance Training on Physical Performance and Skeletal Muscle Regulatory Markers in Older Men (چکیده)
3 - The effects of saffron (Crocus sativus L.) in conjunction with concurrent training on body composition, glycaemic status, and inflammatory markers in obese men with type 2 diabetes mellitus: A randomized double‐blind clinical trial (چکیده)
4 - تأثیر مصرف زیره کوهی همراه با تمرین هوازی در آب بر سطوح فیبرینوژن و تعداد پلاکت خون در زنان یائسه (چکیده)
5 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقادیر سرمی آنزیم مبدل آنژیوتانسین و نیمرخ لیپیدی زنان غیرفعال دارای اضافه وزن(مقاله انگلیسی) (چکیده)
6 - ارزیابی اثر مکمل یاری کوتاه مدت آب زرشک بر پاسخ ایمنی هومورال دختران فعال متعاقب فعالیت ورزشی وامانده ساز: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کو (چکیده)
7 - تمرینات هوازی و مصرف مکمل اسپیرولینا التهاب را در مردان دیابتی کاهش می دهد (چکیده)
8 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل اسپیرولینا بر سطوح پلاسمایی MDA، SOD و TAC در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 (چکیده)
9 - تاثیر مصرف آب زرشک بر مقادیر سرمی آنزیم های کبدی پیرو فعالیت خسته کننده در دختران (چکیده)