بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: kamel Milani Shirvan


موارد یافت شده: 30

1 - Experimental study on thermal analysis of a novel shell and tube heat exchanger with corrugated tubes (چکیده)
2 - Experimental investigation on thermal performance and economic analysis of cosine wave tube structure in a shell and tube heat exchanger (چکیده)
3 - بررسی عددی تاثیر نحوه‌ی قرارگیری و زاویه بازشدگی شیرهای پروانه‌ای بر میزان ارتعاش آن‌ها (چکیده)
4 - MHD heat transfer and entropy generation in inclined trapezoidal cavity filled with nanofluid (چکیده)
5 - Numerical study of surface radiation and combined natural convection heat transfer in a solar cavity receiver (چکیده)
6 - Numerical investigation and optimization of mixed convection in ventilated square cavity filled with nanofluid of different inlet and outlet port (چکیده)
7 - Heat transfer and sensitivity analysis in a double pipe heat exchanger filled with porous medium (چکیده)
8 - بررسی عددی و بهینه سازی پارامترهای موثر بر شیرین سازی گاز در برج جذب واحد شیرین سازی گاز پالایشگاه هفتم پارس جنوبی (چکیده)
9 - Optimization of effective parameters on solar updraft tower to achieve potential maximum power output: A sensitivity analysis and numerical simulation (چکیده)
10 - Numerical investigation of heat exchanger effectiveness in a double pipe heat exchanger filled with nanofluid: A sensitivity analysis by response surface methodology (چکیده)
11 - Numerical investigation and sensitivity analysis of effective parameters to obtain potential maximum power output: A case study on Zanjan prototype solar chimney power plant (چکیده)
12 - Effects of wavy surface characteristics on natural convection heat transfer in a cosine corrugated square cavity filled with nanofluid (چکیده)
13 - Numerical simulation and sensitivity analysis of effective parameters on natural convection and entropy generation in a wavy surface cavity filled with a nanofluid using RSM (چکیده)
14 - Sensitivity analysis for MHD effects and inclination angles on natural convection heat 2 transfer and entropy generation of Al2O3-water nanofluid in square cavity by Response 3 Surface Methodology (چکیده)
15 - Numerical investigation and sensitivity analysis of effective parameters on combined heat transfer performance in a porous solar cavity receiver by response surface methodology (چکیده)
16 - Increment of mixed convection heat transfer and decrement of drag coefficient in a lid-driven nanofluid-filled cavity with a conductive rotating circular cylinder at different horizontal locations: A sensitivity analysis (چکیده)
17 - Enhancement of heat transfer and heat exchanger effectiveness in a double pipe heat exchanger filled with porous media: Numerical simulation and sensitivity analysis of turbulent fluid flow (چکیده)
18 - Numerical simulation and sensitivity analysis of effective parameters on heat transfer and homogeneity of Al2O3 nanofluid in a channel using DPM and RSM (چکیده)
19 - Vortex generators position effect on heat transfer and nanofluid homogeneity: A numerical investigation and sensitivity analysis (چکیده)
20 - Optimization of mixed convection heat transfer with entropy generation in a wavy surface square lid-driven cavity by means of Taguchi approach (چکیده)
21 - Two phase simulation and sensitivity analysis of effective parameters on combined heat transfer and pressure drop in a solar heat exchanger filled with nanofluid by RSM (چکیده)
22 - Two phase simulation and sensitivity analysis of effective parameters on turbulent combined heat transfer and pressure drop in a solar heat exchanger filled with nanofluid by Response Surface Methodology (چکیده)
23 - بررسی کاربرد و طراحی هاضم بیوگاز بعنوان یک منبع انرژی تجدید پذیر و امکان سنجی کاربرد آن (چکیده)
24 - Investigation on effect of magnetic field on mixed convection heat transfer in a ventilated square cavity (چکیده)
25 - مروری بر مقالات انجام شده بر روی کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت (چکیده)
26 - بررسی تاثیر سرعت ورودی، مولار گاز ورودی و دمای سطح در لایه نشانی شیمیایی بخارسیلیسیم در محیط پلاسما (چکیده)
27 - بررسی عوامل موثر بر افزایش انتقال حرارت جابجایی ترکیبی در یک محفظه باز مربعی (چکیده)
28 - بررسی عددی و بهینه سازی انتقال حرارت جابجایی ترکیبی و تولید آنتروپی در محفظه مربعی با درپوش متحرک (چکیده)
29 - مطالعه عددی تأثیر و بهینه سازی زاویه چرخش محفظه مربعی و میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جابجایی طبیعی و تولیدآنتروپی (چکیده)
30 - بررسی فرآیند برون سپاری کار در سازمان‌ها و مدلی برای حل تاخیر در تحویل کارهای برون سپاری شده (چکیده)