بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: mohammadreza abdollahi moghaddam


موارد یافت شده: 7

1 - بهینه‌سازی اثرات غلظت نشاستۀ گرمانرم و گلیسرول بر خواص فیزیکومکانیکی آمیزۀ نشاستۀ گرمانرم/پلی‌لاکتیک اسید به روش سطح پاسخ (چکیده)
2 - بررسی رفتار رئولوژیکی دینامیکی آمیزه نشاسته گرمانرم گندم/ پلی لاکتیک اسید نرم شده متاثر از غلظت سازگارکننده (چکیده)
3 - Effects of Compatibilizer and Thermoplastic Starch (TPS) Concentration on Morphological, Rheological, Tensile, Thermal and Moisture Sorption Properties of Plasticized Polylactic Acid/TPS Blends (چکیده)
4 - تاثیر نوع نشاسته و مقدارگلیسرول بر خواص کششی و جذب رطوبت فیلم نشاسته های گرمانرم تهیه شده به روش اختلاط مذاب (چکیده)
5 - مواد مرکب زیست تخریب پذیر و نقش آن ها دراصلاح خواص عملکردی فیلم های بسته بندی بر پایه پروتئین ها (چکیده)
6 - Kinetics of Color and Physical Attributes of Cookie during Deep-Fat Frying by Image Processing Techniques (چکیده)
7 - بررسی تغییرات فیزیکو شیمیایی بژی (نوعی کلوچه ی سرخ شده) هنگام سرخ شدن به روش عمیق (چکیده)