بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: reza salehi


موارد یافت شده: 10

1 - Contagious Diseases and its Consequences in the Late Qajar Period Mashhad (1892–1921) (چکیده)
2 - بررسی فرونشست دشت مهیار جنوبی با استفاده از روش تداخل سنجی راداری (چکیده)
3 - Investigation of land subsidence in Southern Mahyar Plain in Isfahan province, Iran (چکیده)
4 - Investigation of land subsidence in southern Mahyar Plain in Esfahan province, Iran (چکیده)
5 - پایش فرونشست زمین در دشت مهیار جنوبی به روش تداخل سنجی راداری (چکیده)
6 - بررسی فرونشست دشت مهیار جنوبی و تأثیر شکاف های ناشی از آن بر زمین های کشاورزی (چکیده)
7 - Ghrelin Gene Expression in Broiler Proventriculus Tissue are Changed by Feed Restriction, Different Dietary Energy and Protein Levels (چکیده)
8 - بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری ستونهای بتنی محصورشده با CFRP تحت اثر توام نیروی محوری و لنگر خمشی و مقایسه با مدلهای تئوری (چکیده)
9 - بررسی رفتار ستونهای بتن آرمه تقویت شده با دورپیچ الیاف کربن تحت اثر نیروی برون محور (چکیده)
10 - بررسی رفتار ستون های بتن آرمة تقویت شده با دورپیچ CFRP تحت اثر نیروی برون محور (چکیده)