مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. نگار جمیلی , سیدعلیرضا حسینی کاخک , رویا عسکری , بهرام صادقی , تثیر تمرینات پلایومتریک در آب با و بدون محدودیت جریان خون بر آمادگی جسمانی دختران جوان فعال, فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی, سال (2023-9)
 2. محسن اکبری , امیر رشیدلمیر , ناهید بیژه , سیدعلیرضا حسینی کاخک , تأثیرهشت هفته تمرینات تناوبی شدید بر بیان ژنهای12.13.diHome، SREBP-1و ترکیب بدن رتهای نرویستارچاق, دانشکده پزشکی مشهد, دوره (66), شماره (3), سال (2023-10), صفحات (440-451)
 3. علی نجاریان کاخکی , سیدعلیرضا حسینی کاخک , رامبد خواجه ای , فروه وکیلیان , مقایسه اثر برنامه تمرینی قدرتی، قدرتی-راه‌رفتن و دویدن به لو و قدرتی- راه‌رفتن و دویدن به عقب بر ترکیب بدنی و آمادگی عملکردی مردان میان‌سال 50 تا 60 سال, ورزش و علوم زیست حرکتی, دوره (14), شماره (27), سال (2022-3), صفحات (82-91)
 4. بابک مصطفی فرخانی , مرضیه ثاقب جو , سیدعلیرضا حسینی کاخک , مهدی هدایتی , اثر تمرین استقامت در سرعت تولیدی به همراه محدودیت ریان خون در تناوب‌های استراحتی بر سطوح سرمی VEGF و HIF-1α و عملکرد هوازی و بی هوازی مردان فوتبالیست, مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش, سال (2022-7)
 5. الهام ناصری , رویا عسکری , سیدعلیرضا حسینی کاخک , حلیمه وحدت پور , مقایسه پاسخ حاد برخی شاخص‌های سیستم ایمنی و کورتیزول به دنبال انام چهار هفته تمرینات موازی همراه با ویتامین E و C در زنان غیر فعال, مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش, دوره (10), شماره (22), سال (2022-6), صفحات (9-21)
 6. نفیسه قدرتی , امیر حسین حقیقی , سیدعلیرضا حسینی کاخک , تأثیر یک دوره تمرین ورزشی ترکیبی برشاخص‌های آمادگی جسمانی، عملکرد شناختی و کنترل گلایسمیک در زنان مبتلا به دیابت نوع ۲, دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه, دوره (9), شماره (4), سال (2022-6), صفحات (81-92)
 7. مهدی پویافر , رویا عسکری , سیدعلیرضا حسینی کاخک , محسن دماوندی , علی مالکی , مقایسه اثر هشت هفته تمرین ترکیبی ویبریشن - طناب زنی با دو شدت مختلف بر شاخص-های الکترومایوگرافی عضلات مردان سالمند: یک کارآزمایی بالینی تصادفی، یک سو‌کور, پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی, دوره (17), شماره (33), سال (2021-6), صفحات (89-107)
 8. فاطمه ضیغمی , سیدعلیرضا حسینی کاخک , امیر حسین حقیقی , اثر ترتیب تمرینات ترکیبی هوازی - مقاومتی همراه با انسداد عروق بر آمادگی جسمانی زنان مسن, علوم پیراپزشکی و توانبخشی, دوره (9), شماره (1), سال (2020-4), صفحات (68-80)
 9. عصمت رشیدی , سیدعلیرضا حسینی کاخک , رویا عسکری , The Effect of Eight Weeks Resistance Training with Low versus High Load on Testosterone, IGF-1, IGFBP-3 and Functional Adaptations in Elderly Women, سالمند - Iranian Journal of Ageing, سال (2017-7)
 10. محبوبه شهیدی راد , رویا عسکری , سیدعلیرضا حسینی کاخک , تأثیر تمرینات مقاومتی بر تغییرات برخی سایتوکاین‌ها و قدرت عضلانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس, علوم زیستی ورزشی, سال (2019-7)
 11. مهدیه ابراهیم نیا , سیدعلیرضا حسینی کاخک , امیرحسین حقیقی , تاثیر سه شیوه برنامه تمرین ترکیبی (مقاومتی و هوازی) با و بدون محدودیت جریان خون بر برخی از شاخص‌های هایپرتروفی در زنان سالمند, دانشکده علوم پزشکی نیشابور, دوره (7), شماره (1), سال (2019-6), صفحات (82-97)
 12. ندا بدری , محمدرضا حامدی نیا , سیدعلیرضا حسینی کاخک , رقیه عزیزی , The Effect of Two Types of Combined Training on Physical Performance and Body Composition in Type 2 Diabetic Women with Peripheral Neuropathy, سلامت و مراقبت - Journal of Health and Care, دوره (21), شماره (1), سال (2019-4), صفحات (77-89)
 13. فاطمه کمشکی , سیدعلیرضا حسینی کاخک , رویا عسکری , تأثیر شش هفته تمرین آماده‌سازی بر مبنای بازی در ابعاد کوچک با و بدون انسداد عروق بر برخی از شاخص‌های آمادگی جسمانی دختران بسکتبالیست, علوم زیستی ورزشی, دوره (11), شماره (2), سال (2019-8), صفحات (163-178)
 14. علی مصطفی لو , سیدعلیرضا حسینی کاخک , امیرحسین حقیقی , اثر تمرینات مقاومتی با تأکید بر بخش برونگرا با و بدون محدودیت جریان خون و تمرینات مقاومتی سنتی بر کورتیزول خون، عملکرد استقامتی و توان بی‌هوازی در فوتبالیست‌های مرد, سوخت و ساز و فعالیت ورزشی, دوره (8), شماره (1), سال (2018-6), صفحات (61-77)

انگلیسی

 1. Nafiseh Ghodrati , Amir Hossein Haghighi , Seyed alireza Hosseini Kakhak , Sadegh Abbasian , Gary S Goldfield , Effect of Combined Exercise Training on Physical and Cognitive Function in Women With Type 2 Diabetes, Canadian Journal of Diabetes, Volume (47), No (2), Year (2023-3), Pages (162-170)
 2. Mehdi Pouyafar , Roya Askari1 , Seyed alireza Hosseini Kakhak , Mohsen Damavandi2 , Ali Maleki , Comparing the Effects of Eight Weeks of Whole Body Vibration Exercise Com- bined With Rope Skipping at Two Different Intensities on Physical Performance of Older Men: A Randomized Single-Blind Clinical Trial, سالمند - Iranian Journal of Ageing, Volume (16), No (3), Year (2021-10), Pages (376-395)
 3. Seyed alireza Hosseini Kakhak , Mojtaba Kianigul , Amir-Hossein Haghighi , Mehdi Jabbari Nooghabi , Brendan R. Scott , Performing Soccer-Specific Training With Blood Flow Restriction Enhances Physical Capacities in Youth Soccer Players, Journal of Strength and Conditioning Research, Volume (36), No (7), Year (2020-7), Pages (1972-1977)
 4. Sara Magnani , Silvana Roberto , Gianmarco Sainas , Raffaele Milia , Girolamo Palazzolo , Lucia Cugusi , Virginia Pinna , Azzurra Doneddu , Seyed alireza Hosseini Kakhak , Filippo Tocco , Giuseppe Mercuro , Antonio Crisafulli , Metaboreflex-mediated hemodynamic abnormalities in individuals with coronary artery disease without overt signs or symptoms of heart failure, Heart and Circulatory Physiology, Volume (314), No (3), Year (2018-3)
 5. Silvana Roberto , Raffaele Milia , Azzurra Doneddu , Virginia Pinna , Girolamo Palazzolo , Stefano Serra , Andrea Orru , Seyed alireza Hosseini Kakhak , Giovanna Ghiani , Gabriele Mulliri , Pasquale Pagliaro , Antonio Crisafulli , Hemodynamic abnormalities during muscle metaboreflex activation in patients with type 2 diabetes mellitus, Journal of Applied Physiology, Volume (126), No (2), Year (2019-2), Pages (444-453)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. سیدعلیرضا حسینی کاخک , اثر یک جلسه تمرین دویدن روی تردمیل بر بیان ژن و غل , دومین همایش ملی تخصصی فیزیولوژی ورزش , 0000-00-00
 2. سیدعلیرضا حسینی کاخک , اثر هشت هفته تمرین هوازی ایروبیک بر شاخص های عمل , در جشنواره پژوهش و فناوری سال 1389 استان خراسان , 0000-00-00
 3. سیدعلیرضا حسینی کاخک , اثر تمرین هوازی با دوره های زمانی مختلف بر غلظت ها , هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 0000-00-00
 4. سیدعلیرضا حسینی کاخک , اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط و سنگین بر , هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 0000-00-00
 5. سیدعلیرضا حسینی کاخک , پاسخ ABCA1 کبدی به یک جلسه تمرین در موش های صحرایی , هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 0000-00-00
 6. سیدعلیرضا حسینی کاخک , . تاثیر تمرینات مقاومتی، هوازی و بی تمرینی بر نیم , هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 0000-00-00
 7. سیدعلیرضا حسینی کاخک , اثر تمرینات هوازی، مقاومتی و بی تمرینی بر Hcy و وی , هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 0000-00-00
 8. سیدعلیرضا حسینی کاخک , اثر ورزش مقاومتی متوسط و سنگین بر روی گرلین سرم در , اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزش , 0000-00-00
 9. سیدعلیرضا حسینی کاخک , طراحی و ساخت نوارگردان (Treadmill) ویژه جوندگان آز , اولین همایش ملی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، ب , 0000-00-00
 10. سیدعلیرضا حسینی کاخک , مرگ قلبی ناگهانی در ورزش، یک بازنگری , دومین کنگره سراسری قلب و ورزش , 0000-00-00