مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3263

3201 - مقایسه تاثیر منابع آلی، شیمیایی و بیولوژیک نیتروژن بر کارایی مصرف نیتروژن در سیاهدانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
3202 - Approximately midconvex set-valued functions (چکیده)
3203 - اثر رژیمهای مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی Mentha piperita (چکیده)
3204 - Nonparametric prediction of future order statistics (چکیده)
3205 - Hematological changes before and after treatment in dairy cows with clinical and subclinical endometritis (چکیده)
3206 - ریخت‌شناسی تطبیقی مقامه‌های فارسی و عربی (چکیده)
3207 - Accuracy improvement of impedance based fault location method for power distribution network using distributed-parameter line model (چکیده)
3208 - Reconstruction of the past lower record values in a proportional reversed hazard rate model (چکیده)
3209 - ارزیابی ساختار عاملی مقیاس سبکهای عاطفی و رابطه آن با پرخاشگری (چکیده)
3210 - Balakrishnan Skew-tDistribution and Associated Statistical Characteristics (چکیده)
3211 - Continuity of separately continuous mappings (چکیده)
3212 - Novel spreading codes for multicarrier code division multiple access based cognitive radio networks with sidelobe suppression (چکیده)
3213 - بررسی میزان جنبایی زمین ساختی درگستره بهاباد (شمال خاور استان یزد) با استفاده از شاخص‌های ریخت‌زمین‌ساختی (چکیده)
3214 - وحدت وجود از نگاه ملاصدرا (چکیده)
3215 - شناسایی مناطق مستعد و تعیین تاریخ کشت مناسب گندم در مناطق دیم کاری استان خراسان رضوی (چکیده)
3216 - Oxidation of benzylic and some aliphatic alcohols 1,2-ethylenebis(triphenylphosphonium)chlorochromate (EBTPPCC): As a new, an efficient and mild oxidant (چکیده)
3217 - ماهیت و مفهوم مشروطیت در مذاکرات نمایندگان نخستین مجلس شورای ملی (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •   · · ·
 •  
 • 64
 •  
 • 65
 •  
 • 66
 •  
 • »