مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3279

3201 - Comparison of two methods of Marshallagia marshalli production donor sheep (چکیده)
3202 - Some results for repairable systems with minimal repairs (چکیده)
3203 - رهیافت اصلاح ساختار ژنتیک در حل مسأله شرور انسانی (چکیده)
3204 - A survey on intestinal parasites of golden hamster (Mesocricetus auratus) in the northeast of Iran (چکیده)
3205 - تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله ( Ziziphora clinopodioides Lam. ) (چکیده)
3206 - Histometrical study of the different parts of ureter in one-humped camel (چکیده)
3207 - Evidential inference and optimal sample size determination on the basis of record values and record times under random sampling scheme (چکیده)
3208 - Study of the Spiritual Intelligence Role in Predicting University Students’ Quality of Life (چکیده)
3209 - Study of Physical Aspects of Rarefied Gas Flow Through Micro/Nano Scale Channels Using DSMC (چکیده)
3210 - بررسی دیدگاه مخالفان احادیث عرض در اهل سنت (چکیده)
3211 - بررسی عملکرد و ترکیب اسید های چرب دانه ارقام گلرنگ در منطقه شیروان (چکیده)
3212 - استفاده از روابط مونت کارلو در کاهش عدم اطمینان مقایسات زوجی شاخص های بیابان زایی (چکیده)
3213 - سنگ نگاری و ژئوشیمی عناصر اصلی نهشت ههای آواری الیگوسن پهنه بینالود، واقع در شمال نیشابور: تعیین سنگ منشأ، جایگاه زمین ساختی و شرایط هوازدگی دیرینه (چکیده)
3214 - بررسی سمیت تماسی سه فرمولاسیون لامبدا-سی هالوترین روی حشرات کامل سوسری آلمانی Blattella germanica (چکیده)
3215 - Log-Gamma generated families of distributions (چکیده)
3216 - A generalized skew two-piece skew-elliptical distribution (چکیده)
3217 - بررسی تنوع مورفولوژیک توده های جنس ریحان (Ocimum spp.) بومی ایران (چکیده)
3218 - زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی فیروزکوه، شمال شرق تربت جام (چکیده)
3219 - Best linear unbiased and invariant reconstructors for the past records (چکیده)
3220 - Two hybrid nonlinear conjugate gradient methods based on a modified secant equation (چکیده)
3221 - مقایسه تاثیر منابع آلی، شیمیایی و بیولوژیک نیتروژن بر کارایی مصرف نیتروژن در سیاهدانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
3222 - Approximately midconvex set-valued functions (چکیده)
3223 - اثر رژیمهای مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی Mentha piperita (چکیده)
3224 - Nonparametric prediction of future order statistics (چکیده)
3225 - Hematological changes before and after treatment in dairy cows with clinical and subclinical endometritis (چکیده)
3226 - ریخت‌شناسی تطبیقی مقامه‌های فارسی و عربی (چکیده)
3227 - Accuracy improvement of impedance based fault location method for power distribution network using distributed-parameter line model (چکیده)
3228 - Reconstruction of the past lower record values in a proportional reversed hazard rate model (چکیده)
3229 - ارزیابی ساختار عاملی مقیاس سبکهای عاطفی و رابطه آن با پرخاشگری (چکیده)
3230 - Balakrishnan Skew-tDistribution and Associated Statistical Characteristics (چکیده)
3231 - Continuity of separately continuous mappings (چکیده)
3232 - Novel spreading codes for multicarrier code division multiple access based cognitive radio networks with sidelobe suppression (چکیده)
3233 - بررسی میزان جنبایی زمین ساختی درگستره بهاباد (شمال خاور استان یزد) با استفاده از شاخص‌های ریخت‌زمین‌ساختی (چکیده)
3234 - وحدت وجود از نگاه ملاصدرا (چکیده)
3235 - شناسایی مناطق مستعد و تعیین تاریخ کشت مناسب گندم در مناطق دیم کاری استان خراسان رضوی (چکیده)
3236 - Oxidation of benzylic and some aliphatic alcohols 1,2-ethylenebis(triphenylphosphonium)chlorochromate (EBTPPCC): As a new, an efficient and mild oxidant (چکیده)
3237 - ماهیت و مفهوم مشروطیت در مذاکرات نمایندگان نخستین مجلس شورای ملی (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •   · · ·
 •  
 • 64
 •  
 • 65
 •  
 • 66
 •  
 • »