مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 42121

1 - A curtain traveling pluviator to reconstitute large scale sand specimens (چکیده)
2 - عناصر الاتساق فی سورة المائدة: تکرار النداء أنموذجا (چکیده)
3 - ترکیبات شیمیایی،تولیدگازو قابلیت هضم بخشهای مختلف گیاه خربزه (Cucumis melo .L) (چکیده)
4 - اثر توام کدورت آب آبیاری و بافت خاک بر صحت اندازه گیری رطوبت خاک با روش انعکاس سنجی زمانی (چکیده)
5 - اثر آبیاری جویچه ای یک در میان بر عملکرد و بهره وری مصرف آب در مراحل مختلف رشد گیاه کینوا (چکیده)
6 - ارزیابی اقتصادی مدیریت کم آبیاری- مطالعه موردی: باغ پرتقال (چکیده)
7 - راهبردهای یادگیری زبان دانشجویان کارشناسی رشته‌های زبان‌های خارجی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
8 - ارزیابی تاثیر اقدامات آبخیزداری بر پوشش گیاهی و میزان فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز کاخک (چکیده)
9 - فرایند شکل‌گیری و خلقت مراتب طولی نفس از گیاهی تا الهی در نزد مفسران قرآن کریم (چکیده)
10 - بررسی محذور تأسیس فقه جدید در اثبات حکم با قاعده لا ضرر (چکیده)
11 - مقایسه به کارگیری عبارات احتیاط آمیز در بیماران اسکیزوفرن و افراد سالم (چکیده)
12 - نی کوبد انگاری انسان و آثار تربیتی آن از دیدگاه ماکیاولی و قرآن کریم (چکیده)
13 - ابوسفیان در آیینه (چکیده)
14 - سرمقاله و یادداشت کوتاه (چکیده)
15 - فرایند شکل‌گیری و خلقت مراتب طولی نفس از گیاهی تا الهی در نزد مفسران قرآن کریم (چکیده)
16 - تدوین تشبیهی و برخی از نمونه های مؤثّر آن در سینمای ایران (چکیده)
17 - The Effect of Eight Weeks Endurance Training, Somatropin Injection, and Its Lipolytic Fragment (AOD9604) on Cytokeratin-18 and Liver Enzymes of Mice Induced Liver Damage Due to a High-Fat Diet (چکیده)
18 - حمایت از نظریه برنامه حرکتی تعمیم یافته در سطح رفتاری براساس آنالیز رگرسیون فردی: یافته هایی برخلاف اصول مهارت های ویژه (چکیده)
19 - سرکوب یک قیام (چکیده)
20 - مروری بر پژوهش‌های ارزیابی موتورهای کاوش: رویکرد کمّی، کیفی و ترکیبی (چکیده)
21 - آیین تبلیغ در قرآن کریم و سیره رسول اکرم (ص) (چکیده)
22 - شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توانمندسازی کشاورزان در نواحی روستایی(روستاهای دهستان ازغند شهرستان مه ولات) (چکیده)
23 - بازخوانی جایگاه وضعیت استناد ناپذیری اعمال حقوقی با نگاهی به حقوق فرانسه (چکیده)
24 - نفس شناسی سینوی و صدرائی در واکاوی تعریف نفس (چکیده)
25 - چالشهای هدف بهینه برای علم جان ویلیام نویل واتکینز (چکیده)
26 - Studying morphological differences of sagittal otolith using geometric morphometric in two species of gobiidae Bathygobius meggitti (Hora and Mukeriji, 1936) and Istigobius ornatus (Ruppell, 183) in Makran coast, Oman Sea (چکیده)
27 - اثرات سطوح دشواری متفاوت بر یادگیری تکلیف پرتاب کردن در سالمندان: تأکید بر روشهای یادگیری ماشین (چکیده)
28 - تحلیل آزمایشگاهی تاثیر افزودن نانو مواد مونت‌موریلونیت بر افزایش مقاومت سطوح شیروانی سد خاکی و زمان تخریب سازه (چکیده)
29 - Simplicity is not key: Understanding firm-generated social media images and consumer liking (چکیده)
30 - Evaluation of mechanical behavior of premolar teeth with fissure sealant (چکیده)
31 - بررسی عوامل مؤثر بر قانون گریزی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه (مورد مطالعه: شهر گرگان) (چکیده)
32 - Effect of Arginine Supplementation and High Intensity Training on Appetite Hormones and Body Composition of Obese Boys (چکیده)
33 - آب‌نماها در کوشک باغ های اندلس از الزهراء تا الحمراء (چکیده)
34 - Evaluating the Changes in Alpha-1 Band Due to Exposure to Magnetic Field (چکیده)
35 - Numerical study on the flexural behaviour of normal- and high-strength concrete beams reinforced with GFRP bar, using different amounts of transverse reinforcement (چکیده)
36 - A Nonmonotone Hestenes ans Stiefel Conjugate Gradient Algorithm for Nonsmooth Convex Optimization (چکیده)
37 - Jourchain: using blockchain to avoid questionable journals (چکیده)
38 - اثرات چاه های بهره برداری آب زیرزمینی بر تغییرپذیری پهنه های فرونشست دشت نیشابور و پیامدهای ژئومورفیک آن (چکیده)
39 - تحلیل روند تغییر در سطح عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی در کارراهۀ شغلی با استفاده از پژوهش طولی (چکیده)
40 - سیاسی کردن رن؛ واکاویِ گذار از قدرت آیینیِ قری به قدرت انضباطیِ پهلوی (چکیده)
41 - Ten (Bad) reasons researchers publish their papers in hijacked journals (چکیده)
42 - کاربرد قبل و پس ازبرداشت نیتریک اکسید و ۱- متیل سیکلو پروپان (1-MCP) بر حفظ کیفیت و افزایش عمر انبار مانی پسته تازه رقم فندقی (چکیده)
43 - نقش آفرینی دانشگاه در اشتغال: از نظر تا عمل. مطالعه موردی، دانشکده علوم تربیتی و روان ش ناسی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
44 - A. Davoodi and A. Emrouznejad, A Genetic Algorithm for solving Bus Terminal Location problem using Data Envelopment Analysis with Multi Objective Programming (چکیده)
45 - واپسین سکۀ سلجوقیان در نیشابور؛ پژوهشی در دینار طلای مکشوف از محوطۀ قهوه‌خانۀ سنگی برزنون (نیشابور، خراسان رضوی) (چکیده)
46 - بررسی تغییرات میدان تنش با استفاده از تحلیل زمین ساخت شکننده در ایران مرکزی (گستره فهرج-خرانق) (چکیده)
47 - حقوق مالکیت فکری در شعبده بازی: مطالعه در حقوق آمریکا و ایران با ملاحظه فقه امامیه (چکیده)
48 - تحلیل آماری از استعاره‌های علیت در کتاب الشواهد الربوبیة ملاصدرا (چکیده)
49 - مطالعه بازده خوراک براساس شاخص مازاد مصرف خوراک و بازدهی خوراکی براساس شیر تصحیح‌شده برای 4 درصد چربی در گاوهای شیرده نژاد هلشتاین (چکیده)
50 - خوانشِ پست‌مدرن از داستانِ سمک عیار؛ تردید در بنیان‌هایِ سه‌گانۀ زمان، ساختار و روایت (چکیده)

 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 841
 •  
 • 842
 •  
 • 843
 •  
 • »