مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 42218

1 - آموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان یک رشته دانشگاهی: تجربیات گذشته و چشم‌اندازهای آینده (چکیده)
2 - بررسی تطبیقی زمان افعال فارسی و فرانسه از خلال رمان بیگانه اثر آلبر کامو و ترجمه‌های آن (چکیده)
3 - پایداری میکروکپسول تولید شده از روغن ماهی کیلکا با استفاده از خواص عملکردی هیدرولیز پوست ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) (چکیده)
4 - مدل مقدار سفارش اقتصادی برای کالای فاسدشدنی با در نظر گرفتن هزینه‌ی کاهش مدت تحویل به صورت تابعی از اندازه سفارش (چکیده)
5 - بررسی پیامدهای قرارداد 1907م. بر قاینات مطالعه موردی: سالهای حضور بارون چرکاسف کنسول روسیه در قاینات و سیستان (1913- 1909م./1331-1327ق.) (چکیده)
6 - تغییر رویکرد نشریه (چکیده)
7 - گزارش تحلیلی بخش آموزش و ارتباطات مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد (سال1396) (چکیده)
8 - سواد اطلاعاتی استفاده از تلفن همراه (چکیده)
9 - بررسی تاثیر امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین به همراه وین بلاستین در القای ناهنجاری های کروموزومی در سلول های L929 با استفاده از روش آزمون میکرونوکلئوس در سلولهای دو هسته ای (چکیده)
10 - ارزیابی ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) برای کشت پاییزه در مناطق سرد معتدل در شرایط مزرعه (چکیده)
11 - تحلیل اثرگذاری سبک معماری مدرن بر احساس امنیت کالبدی روستاییان در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
12 - The Effect of Good Governance on Increasing the Quality of the Physical Environment of Rural Settlements (Case Study: Central District of Neyshabur County) (چکیده)
13 - تحلیل وضعیت دسترسی به خدمات سلامت با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: شهرستان سبزوار) (چکیده)
14 - بررسی موانع و چالش های بازاریابی محصولات کشاورزی بخش مرکزی شهرستان پلدختر با استفاده از تحلیل شبکه فازی (چکیده)
15 - تحلیل پیشران‌های کلیدی مؤثر بر اشتغال زایی فعالیت های کشت و صنعت در مناطق روستایی شهرستان جیرفت (چکیده)
16 - بررسی چالش‌های توسعۀ کارآفرینی سبز دریاچه‌ای در منطقه سیستان (چکیده)
17 - انگیزه‌ ها و دلایل طرفدار زیرنویسی فیلم‌ ها و سریال‌ های کره‌ای (چکیده)
18 - Climate data clustering effects on arid and semi-arid rainfed wheat yield: a comparison of artificial intelligence and K-means approaches (چکیده)
19 - ON THE CONVERSE OF BAER\\\'S THEOREM FOR GENERALIZATIONS OF GROUPS WITH TRIVIAL FRATTINI SUBGROUPS (چکیده)
20 - رابطۀ عملکرد نهادی و خروج نخبگان از کشورهای درحال‌توسعه و کمترتوسعه‌یافته (تحلیل نهادی تطبیقی 100 کشور مبدأ) (چکیده)
21 - توصیف و تحلیل چند واژه مؤدبانه و کارکرد انها در زبان فارسی در چارچوب نظریه ادب براون و لوینسون (چکیده)
22 - Vibration attenuation of rotor-bearing systems using smart electro-rheological elastomer supports (چکیده)
23 - Energy harvesting from unimorph piezoelectric circular plates under random acoustic and base acceleration excitations (چکیده)
24 - Hydrogen-bonded 3D network of d10-metal halide coordination polymer containing N--3-pyridinyl- nicotinamide: influence of ligand conformation, halide anions and solvent (چکیده)
25 - Insertion or voice-off in rendition of graphic codes: an experiment in Persian dubbing (چکیده)
26 - Iranian Literary Translators’ Emotional Intelligence: Description of Facets (چکیده)
27 - Examining the Role of Emotioncy in Willingness to Communicate: A Structural Equation Modeling Approach (چکیده)
28 - بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر پارامتر‏های کیفی آب در زیرحوضه‌های حوضۀ آبخیز حبله‌رود با استفاده از آنالیزهای چندمتغیرۀ آماری و مدل‌های سری زمانی -ARIMA- (چکیده)
29 - کاربست داده‌های بازتحلیل و دیده‌بانی جهت مقایسه شاخص‌های خشکسالی هواشناسی -مطالعه موردی: منطقه اسفراین – سبزوار- (چکیده)
30 - Alleviating negative effects of salinity stress in summer savory -Satureja hortensis L.- by biochar application (چکیده)
31 - ارزیابی تعدیل تنش شوری با استفاده از اسید هیومیک و اسید آسکوربیک در گیاه دارویی بادرشبی -Dracocephalum moldavica L.- (چکیده)
32 - بررسی برخی ویژگی های آت اکولوژی گونه انار شیطان -Tecomella undulata- در استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
33 - Supply function Nash equilibrium of joint day-ahead electricity markets and forward contracts (چکیده)
34 - Phenotypic and genotypic study on antimicrobial resistance patterns of E. coli isolates from bovine mastitis (چکیده)
35 - طراحی و ساخت وکتور بیانی حاوی آنتی ژن کایمریک Omp31-Omp25 بروسلا ملیتنسیس با هدف تولید واکسن نوترکیب علیه بیماری بروسلا (چکیده)
36 - تأثیر کاربرد توأم ترکیبات کلسیم دار و پلی آمین های آزاد در زمان های مختلف رشدی بر برخی مشکلات فیزیولوژیکی و عملکرد پسته رقم (چکیده)
37 - شناسایی ترکیب‌های شیمیایی، بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی، آنتی‌باکتریایی و سمّیت سلولی اسانس برگ پسته -Pistacia vera L. var. Sarakhs- (چکیده)
38 - اثر فواصل آبیاری و ترکیبات طبیعی ضد تعرق بر صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و شاخص بهره برداری آب آبیاری سیاهدانه Nigela sativa (چکیده)
39 - اثر تیمار‌های ایندول بوتیریک اسید و آگروباکتریوم رایزوژنز بر ریشه‌زایی قلمه‌های چوب سخت پایه‌های رویشی MM106 و EM9 سیب (چکیده)
40 - Phenolic profile and antioxidant activity of Pistacia vera var. Sarakhs hull and kernel extracts: the influence of different solvents (چکیده)
41 - Characteristics evaluation of SiC/Si nanocomposites produced by spark plasma sintering (چکیده)
42 - Histomorphogenesis on hindbrain in Huso huso -Beluga sturgeon- larvae (چکیده)
43 - بهره برداری بهینه خودروهای الکتریکی و منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع هوشمند (چکیده)
44 - تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی بر GLP-1 و مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع دو (چکیده)
45 - زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی سازند آب دراز در برش چهچهه، خاور حوضه کپه داغ بر مبنای استراکدها (چکیده)
46 - Parametrization of quantum states based on the quantum state discrimination problem (چکیده)
47 - Relevance-based entity selection for ad hoc retrieval (چکیده)
48 - Generalizing the Convolution Operator in Convolutional Neural Networks (چکیده)
49 - Highly Efficient Single-Phase Buck-Boost Variable-Frequency AC-AC Converter with Inherent Commutation Capability (چکیده)
50 - Exact and Asymptotic Analysis of Partial Relay Selection for Cognitive RF-FSO Systems With Non-Zero Boresight Pointing Errors (چکیده)

 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 843
 •  
 • 844
 •  
 • 845
 •  
 • »