مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 42177

1 - بررسی اثر اضافه کردن کاتیون ترکیبی روبیدیم-سزیم بر عملکرد سلولهای خورشیدی پروسکایتی هالید و کاتیون ترکیبی3-MAFAPb-IBr (چکیده)
2 - Hydrogen storage on graphitic carbon nitride and its palladium nanocomposites: A multiscale computational approach (چکیده)
3 - تأثیر تنش آبی بر صفات فیزیومورفولوژیک و محتوای پرولین سه رقم گل اطلسی (چکیده)
4 - نگاهی گذرا به اسلوب استثناء به إلاّ در قرآن (چکیده)
5 - An investigation into the relationship between the electrical conductivity and particle size of polyaniline in nano scale (چکیده)
6 - منابع مشروعیت نهاد وزارت در قرون میانة تاریخ ایران (قرون پنجم تا نهم هجری) (چکیده)
7 - بررسی دیدگاه ملاصدرا و سهروردی در باب عالم مثال (چکیده)
8 - Comparing the performance of dynamical and statistical downscaling on historical run precipitation data over a semi-arid region (چکیده)
9 - اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر بهبودی وسواس فکری-عملی و ترس از ارزیابی منفی زنان مبتلا به وسواس شستشو (چکیده)
10 - The Effects of Lead on the Development of Somites in Chick Embryo (Gallus gallus domesticus) Under in Vitro Conditions: A Histological Studyy (چکیده)
11 - Density and rheological properties of different nanofluids based on diesel oil at different mass concentrations (چکیده)
12 - طراحی، ساخت و بهینه‌سازی یک اجاق زیست‌توده سوز میکروگازیفایر جریان طبیعی (چکیده)
13 - Bioprocess engineering of microalgae to optimize lipid production through nutrient management (چکیده)
14 - تعیین‏ کننده‏ های نظام‏ های انگیزشی پذیرش سیستم HACCP مطالعه موردی: صنایع غذایی استان خراسان رضوی (چکیده)
15 - اثربخشی تحلیل روان‌شناختی فیلم‌های با مضامین دینی بر دینداری دانشجویان (چکیده)
16 - Virtual Aging and Langerian Psychology of Possibility (Revisiting the Medical Disempowering Models of Aging) (چکیده)
17 - The Indeterminacy of Sensual Expressiveness and the Fluidity of Mindfulness (چکیده)
18 - From Kierkegaard to Langer (From Kierkegaard’s paradox to Langer’s psychology of possibility) (چکیده)
19 - Questioning the Unquestionability of the Expert’s Perspective in Psychology (چکیده)
20 - Creativity and Symmetry Restoration: Toward a Cognitive Account of Mindfulness (چکیده)
21 - ارزیابی مدل LINTUL1-POTATO در شبیه‌سازی مراحل نمو و عملکرد پتانسیل کشت بهاره سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در ایران (چکیده)
22 - EFFECT OF MYCORRHIZAL FUNGI ON MACRONUTRIENTS AND MICRONUTRIENTS IN THE WHITE SEEDLESS GRAPE ROOTS UNDER THE DROUGHT CONDITIONS (چکیده)
23 - Transformation optics for perfect two-dimensional non-magnetic all-mode waveguide couplers (چکیده)
24 - بررسی و مدل‌سازی سقوط بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در دی‌ماه ‌1392‌ با‌ استفاده ‌از مدل‌ قاعده توانی تناوب لگاریتمی (چکیده)
25 - ماهیت و موضوعات حقوقی کلیدی موافقت‌نامه پاریس در خصوص تغییرات اقلیمی (چکیده)
26 - Symmetric and right-hand-side hesitant fuzzy linear programming (چکیده)
27 - ضرورت تصحیح دوبارۀ زاد آخرت (چکیده)
28 - ماهیت و موضوعات حقوقی کلیدی موافقت‌نامه پاریس در خصوص تغییرات اقلیمی (چکیده)
29 - An Islamic (Shia) Psychological Perspective on Humanism Journal of Theoretical and Philosophical Psychology (چکیده)
30 - انواع دولومیت های سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری و تاثیر آنها بر روند نمودارهای تزریق جیوه (چکیده)
31 - On wavelet multipliers and Landau–Pollak–Slepian operators on locally compact abelian topological groups (چکیده)
32 - بازسازی و آنالیز شبکه متابولیکی مبتنی بر ژنوم باکتری استرپتوکوکوس بویس B315 دخیل در تولید اسید لاکتیک در محیط شکمبه (چکیده)
33 - بازار و جرائم زیست محیطی: تبیین شکار غیر قانونی پرندگان در فریدون کنار (چکیده)
34 - تعیین کارایی و بهینه سازی مصرف کود نیتروژن در زراعت نیشکر (چکیده)
35 - Stem anatomy and its systematic implication in Bufonia (Caryophyllaceae, Sagineae) and related genera (چکیده)
36 - جستجوی اطلاعات شغلی در یک شبکه همکاری علمی؛ یک نمونه از تحلیل پویایی های شبکه اجتماعی (چکیده)
37 - Equal channel angular pressing of spheroidal graphite cast iron (چکیده)
38 - بررسی پدیده دستورنویسی برای زبان‏‌های خارجی در ایران (چکیده)
39 - انتهاهای بدیهی گراف کیلی گروه‌ها (چکیده)
40 - Neutron–gamma discrimination based on quantum clustering technique (چکیده)
41 - Effects of packaging and storage conditions on Iranian wild pistachio kernels and assessment of oxidative stability of edible extracted oil (چکیده)
42 - The Role of Temporal Intelligence in Language Learners’ Self-regulation and Self-efficacy (چکیده)
43 - A fuel for generation IV nuclear energy system: Isotopic composition and radiation characteristics (چکیده)
44 - On the high temperature limit of the Casimir energy (چکیده)
45 - Comment on “Intestinal Helminths in Different Species of Rodents in North Khorasan Province, Northeast of Iran” (چکیده)
46 - الگوی سیاست خارجی ساسانیان (چکیده)
47 - A two-stage stochastic programming approach for a multi-objective course timetabling problem with courses cancelation risk (چکیده)
48 - بررسی اثر ناحیه غنی از رزین بر رشد ترک در هسته‌ی فومی پره کامپوزیتی توربین بادی به روش المان محدود (چکیده)
49 - بررسی تأثیر افزایش فشار منفذی ناشی از تزریق گاز بر پایداری گسل‌های نرمال یکی از میادین جنوب غرب ایران (چکیده)
50 - Effect of IL-2 co-expressed or co-inoculated with immunodominant epitopes from VP1 protein of FMD virus on immune responses in BALB/c mice (چکیده)

 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 842
 •  
 • 843
 •  
 • 844
 •  
 • »