مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3231

51 - ارتباط دلبستگی مادر- جنین و تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست باردار (چکیده)
52 - Sequencing and Molecular Analysis of ATP 6 and ATP 8 of Mitochondrial Genome in Khorasanian Native Chickens (چکیده)
53 - برآورد آنومالی بارش و دمای سالانه در شمال شرق ایران و تاثیر آن بر عملکرد محصول گندم دیم (چکیده)
54 - Changes in Physical Properties, Chemical Composition and Antioxidant Activity of Four Pistachio Cultivars at Ten Maturity Stages (چکیده)
55 - به کارگیری محاسبات نرم در مدلسازی و بهینه سازی پارامترهای موثر در کنترل هندسه جوش فرایند جوشکاری رباتیک (چکیده)
56 - تاملی در رویکرد نوین حقوق جزای بین الملل ایران نسبت به قاعده منع مجازات مجدد (چکیده)
57 - EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION INTO ENHANCING RADIATION CHARACTERISTICS OF NATURAL-GAS FLAME BY INJECTION OF MICRO KEROSENE DROPLETS (چکیده)
58 - رابطه ادراکات کیفیت کلاسی دانش آموزان دختر با نگرش تحصیلی آنان (چکیده)
59 - نقش جهت گیری مذهبی در نگرش نسبت به سالمندان، در دانشجویان رشته های روان شناسی بالینی، الهیات، پزشکی و پرستاری (چکیده)
60 - Greens function for uniform Euler Bernoulli beams at resonant condition Introduction of Fredholm Alternative Theorem (چکیده)
61 - بررسی شرایط سه گانۀ تسلسل محال (چکیده)
62 - Optix: A Monte Carlo scintillation light transport code (چکیده)
63 - NE213/BC501A scintillator−lightguide assembly response to 241Am−Be neutrons: An MCNPX−PHOTRACK hybrid code simulation (چکیده)
64 - Scintillation of XP2020 PMT glass window (چکیده)
65 - Design and Fabrication of a Data Acquisition System for Pulsed Neutron Flux Measurement of Plasma Focus Devices (چکیده)
66 - Study of the interference effect of propranolol and amlodipine drugs on their interaction with human serum albumin based on molecular dynamics simulation method (چکیده)
67 - بررسی حافظه ی اجرایی در میان کودکان فارسی زبان مبتلا به آسیب زبانی ویژه (چکیده)
68 - تعیین میزان تطابق قابلیت‏ های سامانه مدیریت کتابخانه‏ های عمومی کشور (سامان) با مدل ذهنی کتابداران (چکیده)
69 - Unique microstructure analysis of ethylene-propylene copolymer synthesized using catalytic system based on α-diimine nickel complexes: a comparative study by 13 C NMR technique (چکیده)
70 - Factors Affecting Alkaline Sodium Silicate Gelation for In-Depth Reservoir Profile Modification (چکیده)
71 - Sodium Silicate Behavior in Porous Media Applied for In-Depth Profile Modifications (چکیده)
72 - Pore-scale modeling of non-isothermal two phase flow in 2D porous media: Influences of viscosity, capillarity, wettability and heterogeneity (چکیده)
73 - Modeling and Optimization of Process Parameters Using Neural Networks and Simulated Algorithm for Electrical Discharge Machining of AISI2312 Hot Worked Steel (چکیده)
74 - Chemical Preparation of Beta Calcium Sulfate Hemihydrate Granules with a Special Particle Size as Bone Graft Material (چکیده)
75 - اثر ضدباکتریایی اسانس اسطوخودوس بر باکتری Xanthomonas campestris و Escherichia col (چکیده)
76 - Crack Propagation Analysis in Concrete Gravity Dams Using Fracture Mechanics Concepts (چکیده)
77 - Effect of Hydrogen on Natural Gas Fueled Direct Injection Engine, a Theoretical Study (چکیده)
78 - Theoretical study of the effect of hydrogen addition to natural gas-fueled direct-injection engines (چکیده)
79 - Prediction of performance a direct injection engine fueled with natural gas-hydrogen blends (چکیده)
80 - A Review on Numerical and Experimental Results of Hydrogen Addition to Natura Gas in Internal Combustion Engines (چکیده)
81 - طراحی شهری حساس به آب(Water Sensitive Urban Design)، مفهومی نسبتا جدید برای مدیریت آب شهری (چکیده)
82 - تحلیل رابطه اخلاق کسب و کار و مشتری مداری کارکنان با فداکاری مشتریان (چکیده)
83 - فهرستگان نسخ خطی ایران (چکیده)
84 - بررسی فرسودگی شغلی و عوامل محیط کار موثر بر آن در اعضای هیات علمی پرستاری استان خراسان رضوی در سال (چکیده)
85 - بررسی دیدگاه ها و تجارب فارغ التحصیلان و مدرسان فوریت های پزشکی: یک مطالعه کیفی (چکیده)
86 - مدیریت اراضی حریم شهرها؛ راهکاری اصولی در کاهش مشکلات شهری نمونه: کلان شهر مشهد (چکیده)
87 - The transient expression of coat protein of Foot and Mouth Disease Virus (FMDV) in spinach (Spinacia oleracea) using Agroinfiltration (چکیده)
88 - پویائی مکانی علف های هرز یک مزرعه با سابقه تناوبی کلزا- آیش - گندم (چکیده)
89 - Photographic Study of Lip Anthropometric Pattern Development in the Fars Family in Mashhad (چکیده)
90 - طراحی بهینه در تجدید سیم بندی استاتور موتور القایی سه فاز HV برای رسیدن به ولتاژ مجاز جدید به کمک الگوریتم ژنتیک (چکیده)
91 - آنالیز حساسیت پارامترهای ادافیکی مدل وپ (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حاجی آباد) (چکیده)
92 - خوانشی از دگرگونی شهر در عصر اطلاعات و جهانی شدن (چکیده)
93 - تحلیل شخصیه (چکیده)
94 - اثر مهارکنندگی و کشندگی عصارههای آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) بر Escherichia coli Bacillus cereus، و Listeria innocua در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
95 - تاثیر مدت زمان رسیدگی بر پروفیل اسیدهای چرب و آمینو اسید آزاد پنیر محلی کردی (چکیده)
96 - بررسی تعامل مراسم آیینی و ساخت شهر مشهد در طرح های توسعه شهری، نمونه موردی مراسم عزاداری محرم و صفر در بافت قدیم مشهد (چکیده)
97 - Evaluation of Social Instability in Urban Developments, Case Study: Ghaleh Abkooh's Renewal Plan (چکیده)
98 - Evaluation technique of perceptual qualities of an urban corridor, Noghan Bazaar, Mashhad (چکیده)
99 - چارچوب مفهومی بالندگی اعضای هیات علمی در دانشگاه تهران (چکیده)
100 - بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق بخش خدمات با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم فاخته (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 63
 •  
 • 64
 •  
 • 65
 •  
 • »