مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3284

51 - ویژگی های صرفی در گوش بندری (چکیده)
52 - بررسی مقایسه‏ای ساختار و نقش صفت در زبان‏های فارسی و فرانسه (چکیده)
53 - راز حکومت دکتر کاتوزیان بر دلها و اندیشه ها (چکیده)
54 - راهکارهای توسعه مناطق مرزی با رویکرد پدافند غیرعامل (چکیده)
55 - Assessing the Accuracy of Expert-Based Decisions in Dispatching Ready Mixed Concrete (چکیده)
56 - Predicting the Duration of Concrete Operations Via Artificial Neural Network and by Focusing on Supply Chain Parameters (چکیده)
57 - مطالعه اثر ژن Rf3 برای بازگردانندگی باروری به برنج در زمینه ژنتیکی لاین ندا-A (چکیده)
58 - Validation of user intentions in process orchestration and choreography (چکیده)
59 - Toward automated feature model configuration with optimizing non-functional requirements (چکیده)
60 - Development and validation of customized process models (چکیده)
61 - Addressing Non-Functional Properties in Feature Models: A Goal-Oriented Approach (چکیده)
62 - مقبولیت و مشروعیت رهبر حکومت اسلامی در اندیشه ملاصدرا و امام خمینی -ره- (چکیده)
63 - تجلی قرآن در دیوان عبدالغنی النابلسی (چکیده)
64 - Virtual Aging and Langerian Psychology of Possibility (Revisiting the Medical Disempowering Models of Aging) (چکیده)
65 - The Indeterminacy of Sensual Expressiveness and the Fluidity of Mindfulness (چکیده)
66 - From Kierkegaard to Langer (From Kierkegaard’s paradox to Langer’s psychology of possibility) (چکیده)
67 - pantheism in ebn arabi,s and molla sadra,s viewpoint (چکیده)
68 - ارزیابی تغییرات جمعیت میکروبی بیماریزا در طول دوره رسیدگی پنیر سنتی کردی (چکیده)
69 - نقش آب مجازی در مدیریت منابع آب (چکیده)
70 - پیاده سازیِ «مدیریت راهبردی منابع آب»؛ یک چارچوب پیشنهادی با استفاده از ابزار «نقشه راه» (چکیده)
71 - Biofouling resistance of reverse osmosis membrane modified with polydopamine (چکیده)
72 - Improved antifouling of anion-exchange membrane by polydopamine coating in electrodialysis process (چکیده)
73 - Enhanced antibiofouling of RO membranes via polydopamine coating and polyzwitterion immobilization (چکیده)
74 - Steam gasification of biomass coupled with lime-based CO2 capture in a dual fluidized bed reactor: A modeling study (چکیده)
75 - تعیین موازنه آبی و مراحل بحرانی آن در گندم دیم با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه (CWSI) (چکیده)
76 - Sequence analasis of the VP1 gene in three very virulent Iranian infectious bursal disease virus strains (چکیده)
77 - Aspergillosis outbreaks in ostrich flocks of eastern Iran during 2010–2012 (چکیده)
78 - فهرستگان مجازی (چکیده)
79 - Review Article: the Art of Making Mutual Benefit through Saving Time (چکیده)
80 - RDA Implementation Issues in the Iranian National Bibliography: An Analysis of Bibliographic Records (چکیده)
81 - Acceptance and Viewpoint of Iranian Catalogers Regarding RDA: The Case of the National Library and Archive of Iran (چکیده)
82 - بررسی راهنماهای جستجوی فهرست‌های رایانه‌ای‌ از دو منظر زبانی و نظریه یادگیری شناختی (چکیده)
83 - پژوهش‎سنجی نشریات علم اطلاعات و دانش شناسی: رویکردی روش‏شناسانه به مقالات پژوهشی منتشر شده در 10 نشریه علم اطلاعات (چکیده)
84 - Fuel Consumption Minimization in Greenhouses by Employing an Innovative System Taking Advantage of Solar and Geothermal Energies (چکیده)
85 - تحلیل سبک‌شناختی داستان هفت‌خوان رستم شاهنامه در چارچوب دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی (چکیده)
86 - بررسی زبان‌شناختی باهم‌آیی‌های واژگانی در خمسه نظامی (چکیده)
87 - سیمای کودک و نوجوان انقلابی در شعر نزار قبانی (چکیده)
88 - تعیین اثرات غلظتهای مختلف سدیم آب محیط انکوباسیون بر محتویات (Oncorhynchus mykiss) یونی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (چکیده)
89 - بررسی قصیده رائیه سعدی در سوگ بغداد بر پایه نقد کاربردی (چکیده)
90 - Impact of loss on the wave dynamics in photonic waveguide lattices (چکیده)
91 - A new model for robust facility layout problem (چکیده)
92 - Effect of Kerr nonlinearity on the transverse localization of light in 1D array of optical waveguides with off-diagonal disorder (چکیده)
93 - Quantification of chlorogenic acids in coffee brews by HPLC-DAD (چکیده)
94 - Synthesis and characterisation of modified carbon nanotubes with potassium salts of the monosubstituted Keggin polyoxometalates (چکیده)
95 - اثر تیمار هیومیک اسید و نانوذرات نقره در افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده مریم رقم سینگل (چکیده)
96 - Effect of Organic Acids on Heavy-Metal Uptake and Growth of Canola Grown in Contaminated Soil (چکیده)
97 - Effects of joint flexibility on lateral response of reinforced concrete frames (چکیده)
98 - اثر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خواص کمی و کیفی گیاه جعفری ( crispum Petroselinum) در منطقه جیرفت (چکیده)
99 - مقایسه کاربرد پوتریسین و تیمار گرمایی بر کیفیت انبارمانی دو رقم گلابی «شاه میوه» و «اسپادونا» (چکیده)
100 - Chemical composition, antibacterial activity, and cytotoxicity ofessential oil from Nepeta ucrainica L. spp. kopetdaghensisAbolfazl (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 64
 •  
 • 65
 •  
 • 66
 •  
 • »