مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3306

51 - Systematics, Tribal Placements, and Synopses of theMalcolmiaS.L. Segregates (Brassicaceae) (چکیده)
52 - مروری بر مدل سازی فرایند زیست درمانی در ریزوسفر (چکیده)
53 - حقوق شهروندى یکتاپرستان و اقلیت فرقه‏ پرستان در حکومت اسلامى (با تمرکز بر اندیشه امام خمینى) (چکیده)
54 - Investigating the Efficacy of Interpersonal Psychotherapy on Alexithymia Features (چکیده)
55 - Comparative Efficacy of Cognitive-behavioral Therapy and Mindfulness Therapy on Reducing Symptoms and Improving Quality of life in Patients with the Irritable Bowel Syndrome (چکیده)
56 - A Comparison on Neuropsychological Correlates between Schizophrenia, Bipolar and Amphetamine Induced Psychotic Disorder (چکیده)
57 - Response of Sunflower Cultivars to Deficit Irrigation (چکیده)
58 - Assessment of land suitability and the possibility and performance of a canola (Brassica napus L.) – soybean (Glycine max L.) rotation in four basins of Golestan province, Iran (چکیده)
59 - A Comparative Assessment of Support Vector Machines, Probabilistic Neural Networks, and K-Nearest Neighbor Algorithms for Water Quality Classification (چکیده)
60 - نقش 5 عامل بزرگ شخصیت در پیش بینی هیجانات پیشرفت دانشجویان (چکیده)
61 - The Effect of Exercise Training on Lower Trunk Muscle Morphology (چکیده)
62 - Investigation of EEG changes during exposure to extremelylow-frequency magnetic field to conduct brain signals (چکیده)
63 - بازتاب تک‌صدایی و خودگومندی جامعة ایرانی در رمان بوف کور (چکیده)
64 - دیواندره (چکیده)
65 - دوبی (چکیده)
66 - Adaptive feedback control for linear singular systems (چکیده)
67 - Decentralized sliding mode control of fractional-order large-scale nonlinear systems (چکیده)
68 - روابط کشورهای عرب منطقه خلیج فارس و ایران از منظر منطقه گرایی ویسندگان (چکیده)
69 - رفتار شناسی روحانیون در واکنش به سیاستهای سکولاریستی پهلوی اول (چکیده)
70 - بررسی رابطه مصرف رسانه ای و آگاهی سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان (چکیده)
71 - تولید پنیر سفید فراپالایشی آنالوگ با جایگزنی بخشی از چربی شیر با کره گیاهی (چکیده)
72 - اثربخشی آموزش نظریه ی ذهن بر کاهش پرخاشگری و افزایش توانایی نظریه ی ذهن در کودکان پیش دبستانی (چکیده)
73 - Functional Cross-talk between Ras and Rho Pathways (چکیده)
74 - مدخل رشتخوار (چکیده)
75 - بکارگیری ساخت مجهول و وجه فعل در بند های متممی (چکیده)
76 - ویژگی های صرفی در گوش بندری (چکیده)
77 - بررسی مقایسه‏ای ساختار و نقش صفت در زبان‏های فارسی و فرانسه (چکیده)
78 - راز حکومت دکتر کاتوزیان بر دلها و اندیشه ها (چکیده)
79 - راهکارهای توسعه مناطق مرزی با رویکرد پدافند غیرعامل (چکیده)
80 - Assessing the Accuracy of Expert-Based Decisions in Dispatching Ready Mixed Concrete (چکیده)
81 - Predicting the Duration of Concrete Operations Via Artificial Neural Network and by Focusing on Supply Chain Parameters (چکیده)
82 - مطالعه اثر ژن Rf3 برای بازگردانندگی باروری به برنج در زمینه ژنتیکی لاین ندا-A (چکیده)
83 - Validation of user intentions in process orchestration and choreography (چکیده)
84 - Toward automated feature model configuration with optimizing non-functional requirements (چکیده)
85 - Development and validation of customized process models (چکیده)
86 - Addressing Non-Functional Properties in Feature Models: A Goal-Oriented Approach (چکیده)
87 - مقبولیت و مشروعیت رهبر حکومت اسلامی در اندیشه ملاصدرا و امام خمینی -ره- (چکیده)
88 - تجلی قرآن در دیوان عبدالغنی النابلسی (چکیده)
89 - Virtual Aging and Langerian Psychology of Possibility (Revisiting the Medical Disempowering Models of Aging) (چکیده)
90 - The Indeterminacy of Sensual Expressiveness and the Fluidity of Mindfulness (چکیده)
91 - From Kierkegaard to Langer (From Kierkegaard’s paradox to Langer’s psychology of possibility) (چکیده)
92 - pantheism in ebn arabi,s and molla sadra,s viewpoint (چکیده)
93 - ارزیابی تغییرات جمعیت میکروبی بیماریزا در طول دوره رسیدگی پنیر سنتی کردی (چکیده)
94 - نقش آب مجازی در مدیریت منابع آب (چکیده)
95 - پیاده سازیِ «مدیریت راهبردی منابع آب»؛ یک چارچوب پیشنهادی با استفاده از ابزار «نقشه راه» (چکیده)
96 - Biofouling resistance of reverse osmosis membrane modified with polydopamine (چکیده)
97 - Improved antifouling of anion-exchange membrane by polydopamine coating in electrodialysis process (چکیده)
98 - Enhanced antibiofouling of RO membranes via polydopamine coating and polyzwitterion immobilization (چکیده)
99 - Steam gasification of biomass coupled with lime-based CO2 capture in a dual fluidized bed reactor: A modeling study (چکیده)
100 - تعیین موازنه آبی و مراحل بحرانی آن در گندم دیم با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه (CWSI) (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 65
 •  
 • 66
 •  
 • 67
 •  
 • »