مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3284

101 - بازخونی گنجینه بیگانه هراسی در گفتارها و نوشتارهای محمد رضا شاه (چکیده)
102 - کشاورزی حفاظتی و تاثیر آن بر هیدرولیک روش های آبیاری سطحی (چکیده)
103 - ارزیابی روش های مختلف برای تعیین پارامترهای نفوذ و مقایسه آن ها با دو روش پیشنهادی (چکیده)
104 - آموزه‌های اخلاقی خرید و فروش (معاملات) در جامعه اسلامی و تأثیر آن بر انباشت سرمایه اجتماعی و تقویت سایر بخش‌های مولد اقتصادی (چکیده)
105 - Social Capitals and English Language Learning in an Iranian Language Institute (چکیده)
106 - تحلیل های آماری چند متغیره برای صفات نخود Cicer arietinum L در شرایط آبیاری محدود (چکیده)
107 - Purification of ISS protein from avian pathogenic Escherichia coli strain χ1378 by affinity chromatography (چکیده)
108 - Isolation of Small Number of Cryptosporidium parvum Oocyst Using Immunochromatography (چکیده)
109 - Application of recombinant Cryptosporidium parvum P23 for isolation and prevention (چکیده)
110 - اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک برعملکرد، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی تلیسه های هلشتاین (چکیده)
111 - Optimization of Physicochemical Properties of Low-Fat Hamburger Formulation Using Blend of Soy Flour, Split-Pea Flour and Wheat Starch as Part of Fat Replacer System (چکیده)
112 - بررسی تاثیر جایگزینی پودر کاکائو با پوست قهوه بر ویژگیهای فیزیکی، بافتی و حسی شکلات تیره (چکیده)
113 - میرزا شفیع اعتماد التولیه (چکیده)
114 - اباصلت هروی (چکیده)
115 - بررسی رابطه‌ی خدا و آفرینش با معنای زندگی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی (چکیده)
116 - Nanocavity-engineered Si/multi-functional carbon nanofiber composite anodes with exceptional high-rate capacities† (چکیده)
117 - ارتباط دلبستگی مادر- جنین و تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست باردار (چکیده)
118 - Sequencing and Molecular Analysis of ATP 6 and ATP 8 of Mitochondrial Genome in Khorasanian Native Chickens (چکیده)
119 - برآورد آنومالی بارش و دمای سالانه در شمال شرق ایران و تاثیر آن بر عملکرد محصول گندم دیم (چکیده)
120 - Changes in Physical Properties, Chemical Composition and Antioxidant Activity of Four Pistachio Cultivars at Ten Maturity Stages (چکیده)
121 - به کارگیری محاسبات نرم در مدلسازی و بهینه سازی پارامترهای موثر در کنترل هندسه جوش فرایند جوشکاری رباتیک (چکیده)
122 - تاملی در رویکرد نوین حقوق جزای بین الملل ایران نسبت به قاعده منع مجازات مجدد (چکیده)
123 - EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION INTO ENHANCING RADIATION CHARACTERISTICS OF NATURAL-GAS FLAME BY INJECTION OF MICRO KEROSENE DROPLETS (چکیده)
124 - رابطه ادراکات کیفیت کلاسی دانش آموزان دختر با نگرش تحصیلی آنان (چکیده)
125 - نقش جهت گیری مذهبی در نگرش نسبت به سالمندان، در دانشجویان رشته های روان شناسی بالینی، الهیات، پزشکی و پرستاری (چکیده)
126 - Greens function for uniform Euler Bernoulli beams at resonant condition Introduction of Fredholm Alternative Theorem (چکیده)
127 - بررسی شرایط سه گانۀ تسلسل محال (چکیده)
128 - Optix: A Monte Carlo scintillation light transport code (چکیده)
129 - NE213/BC501A scintillator−lightguide assembly response to 241Am−Be neutrons: An MCNPX−PHOTRACK hybrid code simulation (چکیده)
130 - Scintillation of XP2020 PMT glass window (چکیده)
131 - Study of the interference effect of propranolol and amlodipine drugs on their interaction with human serum albumin based on molecular dynamics simulation method (چکیده)
132 - بررسی حافظه ی اجرایی در میان کودکان فارسی زبان مبتلا به آسیب زبانی ویژه (چکیده)
133 - تعیین میزان تطابق قابلیت‏ های سامانه مدیریت کتابخانه‏ های عمومی کشور (سامان) با مدل ذهنی کتابداران (چکیده)
134 - Unique microstructure analysis of ethylene-propylene copolymer synthesized using catalytic system based on α-diimine nickel complexes: a comparative study by 13 C NMR technique (چکیده)
135 - Factors Affecting Alkaline Sodium Silicate Gelation for In-Depth Reservoir Profile Modification (چکیده)
136 - Sodium Silicate Behavior in Porous Media Applied for In-Depth Profile Modifications (چکیده)
137 - Pore-scale modeling of non-isothermal two phase flow in 2D porous media: Influences of viscosity, capillarity, wettability and heterogeneity (چکیده)
138 - Modeling and Optimization of Process Parameters Using Neural Networks and Simulated Algorithm for Electrical Discharge Machining of AISI2312 Hot Worked Steel (چکیده)
139 - Chemical Preparation of Beta Calcium Sulfate Hemihydrate Granules with a Special Particle Size as Bone Graft Material (چکیده)
140 - اثر ضدباکتریایی اسانس اسطوخودوس بر باکتری Xanthomonas campestris و Escherichia col (چکیده)
141 - Crack Propagation Analysis in Concrete Gravity Dams Using Fracture Mechanics Concepts (چکیده)
142 - Effect of Hydrogen on Natural Gas Fueled Direct Injection Engine, a Theoretical Study (چکیده)
143 - Theoretical study of the effect of hydrogen addition to natural gas-fueled direct-injection engines (چکیده)
144 - Prediction of performance a direct injection engine fueled with natural gas-hydrogen blends (چکیده)
145 - A Review on Numerical and Experimental Results of Hydrogen Addition to Natura Gas in Internal Combustion Engines (چکیده)
146 - طراحی شهری حساس به آب(Water Sensitive Urban Design)، مفهومی نسبتا جدید برای مدیریت آب شهری (چکیده)
147 - تحلیل رابطه اخلاق کسب و کار و مشتری مداری کارکنان با فداکاری مشتریان (چکیده)
148 - فهرستگان نسخ خطی ایران (چکیده)
149 - بررسی فرسودگی شغلی و عوامل محیط کار موثر بر آن در اعضای هیات علمی پرستاری استان خراسان رضوی در سال (چکیده)
150 - بررسی دیدگاه ها و تجارب فارغ التحصیلان و مدرسان فوریت های پزشکی: یک مطالعه کیفی (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 64
 •  
 • 65
 •  
 • 66
 •  
 • »