مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3316

101 - From Kierkegaard to Langer (From Kierkegaard’s paradox to Langer’s psychology of possibility) (چکیده)
102 - pantheism in ebn arabi,s and molla sadra,s viewpoint (چکیده)
103 - ارزیابی تغییرات جمعیت میکروبی بیماریزا در طول دوره رسیدگی پنیر سنتی کردی (چکیده)
104 - نقش آب مجازی در مدیریت منابع آب (چکیده)
105 - پیاده سازیِ «مدیریت راهبردی منابع آب»؛ یک چارچوب پیشنهادی با استفاده از ابزار «نقشه راه» (چکیده)
106 - Biofouling resistance of reverse osmosis membrane modified with polydopamine (چکیده)
107 - Improved antifouling of anion-exchange membrane by polydopamine coating in electrodialysis process (چکیده)
108 - Enhanced antibiofouling of RO membranes via polydopamine coating and polyzwitterion immobilization (چکیده)
109 - Steam gasification of biomass coupled with lime-based CO2 capture in a dual fluidized bed reactor: A modeling study (چکیده)
110 - تعیین موازنه آبی و مراحل بحرانی آن در گندم دیم با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه (CWSI) (چکیده)
111 - Sequence analasis of the VP1 gene in three very virulent Iranian infectious bursal disease virus strains (چکیده)
112 - Aspergillosis outbreaks in ostrich flocks of eastern Iran during 2010–2012 (چکیده)
113 - فهرستگان مجازی (چکیده)
114 - Review Article: the Art of Making Mutual Benefit through Saving Time (چکیده)
115 - RDA Implementation Issues in the Iranian National Bibliography: An Analysis of Bibliographic Records (چکیده)
116 - Acceptance and Viewpoint of Iranian Catalogers Regarding RDA: The Case of the National Library and Archive of Iran (چکیده)
117 - بررسی راهنماهای جستجوی فهرست‌های رایانه‌ای‌ از دو منظر زبانی و نظریه یادگیری شناختی (چکیده)
118 - پژوهش‎سنجی نشریات علم اطلاعات و دانش شناسی: رویکردی روش‏شناسانه به مقالات پژوهشی منتشر شده در 10 نشریه علم اطلاعات (چکیده)
119 - Fuel Consumption Minimization in Greenhouses by Employing an Innovative System Taking Advantage of Solar and Geothermal Energies (چکیده)
120 - تحلیل سبک‌شناختی داستان هفت‌خوان رستم شاهنامه در چارچوب دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی (چکیده)
121 - بررسی زبان‌شناختی باهم‌آیی‌های واژگانی در خمسه نظامی (چکیده)
122 - سیمای کودک و نوجوان انقلابی در شعر نزار قبانی (چکیده)
123 - تعیین اثرات غلظتهای مختلف سدیم آب محیط انکوباسیون بر محتویات (Oncorhynchus mykiss) یونی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (چکیده)
124 - بررسی قصیده رائیه سعدی در سوگ بغداد بر پایه نقد کاربردی (چکیده)
125 - Impact of loss on the wave dynamics in photonic waveguide lattices (چکیده)
126 - A new model for robust facility layout problem (چکیده)
127 - Effect of Kerr nonlinearity on the transverse localization of light in 1D array of optical waveguides with off-diagonal disorder (چکیده)
128 - Quantification of chlorogenic acids in coffee brews by HPLC-DAD (چکیده)
129 - Synthesis and characterisation of modified carbon nanotubes with potassium salts of the monosubstituted Keggin polyoxometalates (چکیده)
130 - اثر تیمار هیومیک اسید و نانوذرات نقره در افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده مریم رقم سینگل (چکیده)
131 - Effect of Organic Acids on Heavy-Metal Uptake and Growth of Canola Grown in Contaminated Soil (چکیده)
132 - Effects of joint flexibility on lateral response of reinforced concrete frames (چکیده)
133 - اثر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خواص کمی و کیفی گیاه جعفری ( crispum Petroselinum) در منطقه جیرفت (چکیده)
134 - مقایسه کاربرد پوتریسین و تیمار گرمایی بر کیفیت انبارمانی دو رقم گلابی «شاه میوه» و «اسپادونا» (چکیده)
135 - Chemical composition, antibacterial activity, and cytotoxicity ofessential oil from Nepeta ucrainica L. spp. kopetdaghensisAbolfazl (چکیده)
136 - بازخونی گنجینه بیگانه هراسی در گفتارها و نوشتارهای محمد رضا شاه (چکیده)
137 - کشاورزی حفاظتی و تاثیر آن بر هیدرولیک روش های آبیاری سطحی (چکیده)
138 - ارزیابی روش های مختلف برای تعیین پارامترهای نفوذ و مقایسه آن ها با دو روش پیشنهادی (چکیده)
139 - آموزه‌های اخلاقی خرید و فروش (معاملات) در جامعه اسلامی و تأثیر آن بر انباشت سرمایه اجتماعی و تقویت سایر بخش‌های مولد اقتصادی (چکیده)
140 - Social Capitals and English Language Learning in an Iranian Language Institute (چکیده)
141 - تحلیل های آماری چند متغیره برای صفات نخود Cicer arietinum L در شرایط آبیاری محدود (چکیده)
142 - Purification of ISS protein from avian pathogenic Escherichia coli strain χ1378 by affinity chromatography (چکیده)
143 - Isolation of Small Number of Cryptosporidium parvum Oocyst Using Immunochromatography (چکیده)
144 - Application of recombinant Cryptosporidium parvum P23 for isolation and prevention (چکیده)
145 - اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک برعملکرد، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی تلیسه های هلشتاین (چکیده)
146 - Optimization of Physicochemical Properties of Low-Fat Hamburger Formulation Using Blend of Soy Flour, Split-Pea Flour and Wheat Starch as Part of Fat Replacer System (چکیده)
147 - بررسی تاثیر جایگزینی پودر کاکائو با پوست قهوه بر ویژگیهای فیزیکی، بافتی و حسی شکلات تیره (چکیده)
148 - میرزا شفیع اعتماد التولیه (چکیده)
149 - اباصلت هروی (چکیده)
150 - بررسی رابطه‌ی خدا و آفرینش با معنای زندگی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 65
 •  
 • 66
 •  
 • 67
 •  
 • »