مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3240

101 - بررسی دیدگاه ها و تجارب فارغ التحصیلان و مدرسان فوریت های پزشکی: یک مطالعه کیفی (چکیده)
102 - مدیریت اراضی حریم شهرها؛ راهکاری اصولی در کاهش مشکلات شهری نمونه: کلان شهر مشهد (چکیده)
103 - The transient expression of coat protein of Foot and Mouth Disease Virus (FMDV) in spinach (Spinacia oleracea) using Agroinfiltration (چکیده)
104 - پویائی مکانی علف های هرز یک مزرعه با سابقه تناوبی کلزا- آیش - گندم (چکیده)
105 - Photographic Study of Lip Anthropometric Pattern Development in the Fars Family in Mashhad (چکیده)
106 - طراحی بهینه در تجدید سیم بندی استاتور موتور القایی سه فاز HV برای رسیدن به ولتاژ مجاز جدید به کمک الگوریتم ژنتیک (چکیده)
107 - آنالیز حساسیت پارامترهای ادافیکی مدل وپ (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حاجی آباد) (چکیده)
108 - خوانشی از دگرگونی شهر در عصر اطلاعات و جهانی شدن (چکیده)
109 - تحلیل شخصیه (چکیده)
110 - اثر مهارکنندگی و کشندگی عصارههای آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) بر Escherichia coli Bacillus cereus، و Listeria innocua در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
111 - تاثیر مدت زمان رسیدگی بر پروفیل اسیدهای چرب و آمینو اسید آزاد پنیر محلی کردی (چکیده)
112 - بررسی تعامل مراسم آیینی و ساخت شهر مشهد در طرح های توسعه شهری، نمونه موردی مراسم عزاداری محرم و صفر در بافت قدیم مشهد (چکیده)
113 - Evaluation of Social Instability in Urban Developments, Case Study: Ghaleh Abkooh's Renewal Plan (چکیده)
114 - Evaluation technique of perceptual qualities of an urban corridor, Noghan Bazaar, Mashhad (چکیده)
115 - چارچوب مفهومی بالندگی اعضای هیات علمی در دانشگاه تهران (چکیده)
116 - بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق بخش خدمات با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم فاخته (چکیده)
117 - شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بالندگی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران (چکیده)
118 - QRS complex detection based on simple robust 2-D pictorial-geometrical feature (چکیده)
119 - تاریخ نگاری ناسیونالیستی مصری: مطالعه موردی الثورة العرابیه رافعی (چکیده)
120 - Motivations underlying blind students’ English language learning: A theoretical and factorial analysis (چکیده)
121 - Development and validation of an Islamic religious orientation scale with pilgrims of Imam Reza Shrine (چکیده)
122 - Does personality measured by NEO-FFI consist of five dimensions? (چکیده)
123 - تحلیل و تبین نگرش‌های شغلی نیروی انسانی شاغل در دانشکده‌های تربیت‌بدنی کشور (چکیده)
124 - وکالت در مقام بیع (چکیده)
125 - Multi Phase, QoS Aware Routing Protocol for Wireless Multimedia Sensor Networks (چکیده)
126 - اثربخشی روان‌درمانی روان‌پویشی کوتاه‌مدت با روش تنظیم‌کننده‌ اضطراب در درمان مردان مبتلا به هراس اجتماعی (چکیده)
127 - بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت بجستان جهت مصارف شرب و کشاورزی با استفاده از روش های زمین آماری (چکیده)
128 - شکل گیری هنجارهای فرهنگی- اجتماعی در طول زمان و تاثیر آن بر فرایند ترجمه (چکیده)
129 - Ideology in the BBC and Press TV’s Coverage of Syria Unrest: A Schema-Based Approach (چکیده)
130 - Spiritual Intelligence of Grade Three Senior High School Students in Iran: A Factorial and Theoretical Approach (چکیده)
131 - Repair in EFL talk: A case of Iranian intermediate and advanced EFL learners (چکیده)
132 - NiFe2O4/graphene nanocomposites with tunable magnetic properties (چکیده)
133 - Sandwich-structured graphene–NiFe2O4–carbon nanocomposite anodes with exceptional electrochemical performance for Li ion batteries (چکیده)
134 - مسئله‌یابی پژوهش؛ ضرورتی انکارناپذیر در پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی (چکیده)
135 - The Generalised Non-Commuting Gragh OF A Finite Group (چکیده)
136 - بررسی اثر بخشی تبلیغات نوپدید شهری بر میزان استقبال از شیوه زیارت پیاده حرم رضوی (چکیده)
137 - Conodont biostratigraphy of late Devonian deposits in the Shirband section (Damghan, NE Iran) (چکیده)
138 - Cultural Intelligence of English Language Learners within a Mono-Cultural Context (چکیده)
139 - Construct Validity of C-tests:A Factorial Approach (چکیده)
140 - Introduction of Participatory Conservation in Iran: Case Study of the Rural Communities’ Perspectives in Khojir National Park (چکیده)
141 - Visitors’ Characteristics and Attitudes towards Iran’s National Parks and participatory conservation (چکیده)
142 - From Paper Parks to Real Conservations: Case Study of Social Capital in Iran's Biodiversity Conservation (چکیده)
143 - On the Percentile Residual Lifetime of Parallel Systems (چکیده)
144 - Optimal Control of a Delayed HIV Infection Model via Fourier Series (چکیده)
145 - نقش توازن بوگراند و درسلر در میزان متنیّت شعر سپهری (چکیده)
146 - اصالت بخشی به ارزشیابی فرایند محور در تربیت دینی به جای اتکا بر نتیجه محوری بر اساس آموزه های اسلامی (چکیده)
147 - The effect of different levels of probiotic and limestone on relative weight of the internal organs, digestive PH and body weight in laying hens (چکیده)
148 - نگرشی تاریخی تحلیلی به مرجحیت مخالفت با عامه در متون فقه امامیه و تأملاتی در آن (چکیده)
149 - Interaction of SiO2 nanoparticles with seed prechilling on germination and early seedling growth of tall wheatgrass (Agropyron elongatum L.) (چکیده)
150 - بررسی نگرش های شناختی و عاطفی دوزبانه های کردی-فارسی نسبت به زبان فارسی معیاربر اساس رویکرد ذهن گرایی (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 63
 •  
 • 64
 •  
 • 65
 •  
 • »