مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3249

3151 - An interval-valued fuzzy controller for complex dynamical systems with application to a 3-PSP parallel robot (چکیده)
3152 - HOCA: Healthcare Aware Optimized Congestion Avoidance and control protocol for wireless sensor networks (چکیده)
3153 - The Fixed Point Alternative Theorem and Set-Valued Functional Equations (چکیده)
3154 - ارزیابی پارامترهای موثر بر مصرف آب شرب شهری با استفاده از تکنیک تست گاما (چکیده)
3155 - جامعه پذیری و بازجامعه پذیری سیاسی در نظام وظیفه؛ بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
3156 - سی سال پژوهش های زراعی در ایران: 2- بررسی وضعیت اخلاق پژوهش (چکیده)
3157 - ارزیابی تاثیر تراکم بوته و الگو های کشت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana B.) (چکیده)
3158 - Lattice-Boltzmann simulation of forced convection over an electronic board with multiple obstacles (چکیده)
3159 - Analysis, Design, and Experimental Verification of a Synchronous Reference Frame Voltage Control for Single-Phase Inverters (چکیده)
3160 - An Information Theory Criteria Based Blind Method for Enumerating Active Users in DS-CDMA System (چکیده)
3161 - Isolation of Mycoplasmaspp. from broiler flocks with respiratory syndrome in Mashhad, Iran (چکیده)
3162 - Teachers’ Feedback on EFL Students’ Writings: A Linguistic or Life Syllabus Perspective (چکیده)
3163 - Mass flow rate prediction of pressure–temperature-driven gas flows through micro/nanoscale channels (چکیده)
3164 - GC-MS Analysis and Antimicrobial activity ofthe essential oil of trunk exudates from Pistacia atlantica var. mutica (چکیده)
3165 - زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و پترولوژی توده های نفوذی منطقه اکتشافی رودگز، جنوب شرق گناباد (چکیده)
3166 - Comparison of two methods of Marshallagia marshalli production donor sheep (چکیده)
3167 - Some results for repairable systems with minimal repairs (چکیده)
3168 - رهیافت اصلاح ساختار ژنتیک در حل مسأله شرور انسانی (چکیده)
3169 - A survey on intestinal parasites of Golden Hamster (Mesocricetus auratus) in the northeast of Iran (چکیده)
3170 - تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله ( Ziziphora clinopodioides Lam. ) (چکیده)
3171 - Histometrical study of the different parts of ureter in one-humped camel (چکیده)
3172 - Evidential inference and optimal sample size determination on the basis of record values and record times under random sampling scheme (چکیده)
3173 - Study of the Spiritual Intelligence Role in Predicting University Students’ Quality of Life (چکیده)
3174 - Study of Physical Aspects of Rarefied Gas Flow Through Micro/Nano Scale Channels Using DSMC (چکیده)
3175 - بررسی دیدگاه مخالفان احادیث عرض در اهل سنت (چکیده)
3176 - بررسی عملکرد و ترکیب اسید های چرب دانه ارقام گلرنگ در منطقه شیروان (چکیده)
3177 - استفاده از روابط مونت کارلو در کاهش عدم اطمینان مقایسات زوجی شاخص های بیابان زایی (چکیده)
3178 - سنگ نگاری و ژئوشیمی عناصر اصلی نهشت ههای آواری الیگوسن پهنه بینالود، واقع در شمال نیشابور: تعیین سنگ منشأ، جایگاه زمین ساختی و شرایط هوازدگی دیرینه (چکیده)
3179 - بررسی سمیت تماسی سه فرمولاسیون لامبدا-سی هالوترین روی حشرات کامل سوسری آلمانی Blattella germanica (چکیده)
3180 - Log-Gamma generated families of distributions (چکیده)
3181 - A generalized skew two-piece skew-elliptical distribution (چکیده)
3182 - بررسی تنوع مورفولوژیک توده های جنس ریحان (Ocimum spp.) بومی ایران (چکیده)
3183 - زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی فیروزکوه، شمال شرق تربت جام (چکیده)
3184 - Best linear unbiased and invariant reconstructors for the past records (چکیده)
3185 - Two hybrid nonlinear conjugate gradient methods based on a modified secant equation (چکیده)
3186 - مقایسه تاثیر منابع آلی، شیمیایی و بیولوژیک نیتروژن بر کارایی مصرف نیتروژن در سیاهدانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
3187 - Approximately midconvex set-valued functions (چکیده)
3188 - اثر رژیمهای مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی Mentha piperita (چکیده)
3189 - Nonparametric prediction of future order statistics (چکیده)
3190 - Hematological changes before and after treatment in dairy cows with clinical and subclinical endometritis (چکیده)
3191 - ریخت‌شناسی تطبیقی مقامه‌های فارسی و عربی (چکیده)
3192 - Accuracy improvement of impedance based fault location method for power distribution network using distributed-parameter line model (چکیده)
3193 - Reconstruction of the past lower record values in a proportional reversed hazard rate model (چکیده)
3194 - ارزیابی ساختار عاملی مقیاس سبکهای عاطفی و رابطه آن با پرخاشگری (چکیده)
3195 - Balakrishnan Skew-tDistribution and Associated Statistical Characteristics (چکیده)
3196 - Continuity of separately continuous mappings (چکیده)
3197 - Novel spreading codes for multicarrier code division multiple access based cognitive radio networks with sidelobe suppression (چکیده)
3198 - بررسی میزان جنبایی زمین ساختی درگستره بهاباد (شمال خاور استان یزد) با استفاده از شاخص‌های ریخت‌زمین‌ساختی (چکیده)
3199 - وحدت وجود از نگاه ملاصدرا (چکیده)
3200 - شناسایی مناطق مستعد و تعیین تاریخ کشت مناسب گندم در مناطق دیم کاری استان خراسان رضوی (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •   · · ·
 •  
 • 63
 •  
 • 64
 •  
 • 65
 •  
 • »