مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3280

3151 - اخلاقیات در فرایند تحقیق علمی (چکیده)
3152 - Characterization of antioxidant–antibacterial quince seed mucilagefilms containing thyme essential oil (چکیده)
3153 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آبی و الکلی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر میکروارگانیسم های عامل عفونت و مسمومیت در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
3154 - بررسی اثر مهارکنندگی و کشندگی عصاره های آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) برEscherichia coli Bacillus cereus,و Listeria inocua در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
3155 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica) بر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
3156 - Reliable yet flexible software through formal model transformation (rule definition) (چکیده)
3157 - Modeling and Simulation of Erosion–Corrosion in Disturbed Two-Phase Flow Through Fluid Transport Pipelines (چکیده)
3158 - Conformational analysis, intramolecular hydrogen bonding, and vibrational assignment of 4,4-dimethyl-1-phenylpentane-1,3-dione (چکیده)
3159 - Size-dependent studies of Fischer–Tropsch synthesis on iron based catalyst: New kinetic model (چکیده)
3160 - Two relaxation time lattice Boltzmann model for rarefied gas flows (چکیده)
3161 - An iterated local search for the budget constrained generalized maximal covering location problem (چکیده)
3162 - Improvement in Heat Transfer of a Two-Phased Closed Thermosyphon Using Silver-Decorated MWCNT/Water (چکیده)
3163 - Discrimination of different erosion levels of porphyry Cu deposits using ASTER image processing in Eastern Iran: a case study on Maherabad, Shadan, and Chah Shaljami areas (چکیده)
3164 - بررسی اثر رژیمهای مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر میزان ، عملکرد و ترکیبات اسانس نعنا فلفلی (چکیده)
3165 - بررسی تحلیلی تأثیر معادلات حالت و خواص ترموفیزیکال بخار آب بر جریان دوفازی مافوق صوت (چکیده)
3166 - Two dimensional stress wave propagation in finite length FG cylinders with two directional nonlinear grading patterns using MLPG method (چکیده)
3167 - Computational study on the mechanism of N-phenylimine derivatives’ pyrolysis reaction in the gas phase (چکیده)
3168 - Ranking Fuzzy Random Variables Based on New Fuzzy Stochastic Orders (چکیده)
3169 - Conceptions of assessment and teacher burnout (چکیده)
3170 - A Dynamic Discrimination Information Based On Cumulative Residual Entropy And Its Properties (چکیده)
3171 - Application of a hybrid meshless technique for natural frequencies analysis in functionally graded thick hollow cylinder subjected to suddenly thermal loading (چکیده)
3172 - Non-parametric prediction intervals for the lifetime of coherent systems‎ (چکیده)
3173 - Integrating risk management in the innovation project (چکیده)
3174 - On characterization results based on the number of observations near thek-records (چکیده)
3175 - Numerical Radius Inequalities for Finite Sums of Operators (چکیده)
3176 - بررسی و تحلیل تاثیر گرایش به بازار از دیگاه فرهنگی و رفتاری بر عملکرد بانکهای دولتی (چکیده)
3177 - پتروگرافی و پتروژنز توده های نفوذی شمال شرق نایبند، شرق ایران (چکیده)
3178 - Studies on product distribution of naostructered iron catalyst in Fischer–Tropsch synthesis: effect of catalyst particle size (چکیده)
3179 - تاثیر رفتار شهروندی سازمان بر موفقیت نظام های اطلاعاتی برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) (چکیده)
3180 - Experimental Study of Heat Transfer of a Car Radiator with CuO/Ethylene Glycol-Water as a Coolan (چکیده)
3181 - Online discriminative component analysis feature extraction from stream data with domain knowledge (چکیده)
3182 - مطالعه تجربی بهبود انتقال حرارت ترموسیفون دوفازی بسته تحت میدان الکتریکی با نانوسیال آب/آلومینا (چکیده)
3183 - Experimental investigation of Al2O3/water nanofluid through equilateral triangular duct with constant wall heat flux in laminar flow (چکیده)
3184 - تحلیل و مقایسه فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی با فهرست سرعنوان‌های موضوعی کنگره از منظر ویژگی‌های ساختار زبانی و شبکه معنایی (چکیده)
3185 - Reliability - Based Generation Resource Planning in Electricity Markets (چکیده)
3186 - تحلیل عوامل و سنجش مدیریت آشوب گونه در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران بر اساس الگوی تئوری آشوب (چکیده)
3187 - An interval-valued fuzzy controller for complex dynamical systems with application to a 3-PSP parallel robot (چکیده)
3188 - HOCA: Healthcare Aware Optimized Congestion Avoidance and control protocol for wireless sensor networks (چکیده)
3189 - The Fixed Point Alternative Theorem and Set-Valued Functional Equations (چکیده)
3190 - ارزیابی پارامترهای موثر بر مصرف آب شرب شهری با استفاده از تکنیک تست گاما (چکیده)
3191 - جامعه پذیری و بازجامعه پذیری سیاسی در نظام وظیفه؛ بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
3192 - سی سال پژوهش های زراعی در ایران: 2- بررسی وضعیت اخلاق پژوهش (چکیده)
3193 - ارزیابی تاثیر تراکم بوته و الگو های کشت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana B.) (چکیده)
3194 - Lattice-Boltzmann simulation of forced convection over an electronic board with multiple obstacles (چکیده)
3195 - Analysis, Design, and Experimental Verification of a Synchronous Reference Frame Voltage Control for Single-Phase Inverters (چکیده)
3196 - An Information Theory Criteria Based Blind Method for Enumerating Active Users in DS-CDMA System (چکیده)
3197 - Isolation of Mycoplasmaspp. from broiler flocks with respiratory syndrome in Mashhad, Iran (چکیده)
3198 - Teachers’ Feedback on EFL Students’ Writings: A Linguistic or Life Syllabus Perspective (چکیده)
3199 - Mass flow rate prediction of pressure–temperature-driven gas flows through micro/nanoscale channels (چکیده)
3200 - GC-MS Analysis and Antimicrobial activity ofthe essential oil of trunk exudates from Pistacia atlantica var. mutica (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •   · · ·
 •  
 • 63
 •  
 • 64
 •  
 • 65
 •  
 • 66
 •  
 • »