مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3326

3151 - بررسی میزان گرایش به تفکر انتقادی در معلمان مقطع متوسطه و نقش آن در سبک تدریس آنان (چکیده)
3152 - Fuzzy 2-Normed Spaces and Its Fuzzy I-Topology (چکیده)
3153 - Simultaneous Determination of Vitamin A and E in Infant Milk Formulas Using Semi-Micro liquid–liquid Extraction Followed by HPLC-UV (چکیده)
3154 - تاثیر کاربست الگوی جاناسن در یادگیری مبتنی بر مساله بر نگرش، رضایت و یادگیری در برنامه های آموزش ضمن خدمت معلمان (چکیده)
3155 - Functional and textural characteristics of cress seed (Lepidium sativum) gum and xanthan gum: Effect of refrigeration condition (چکیده)
3156 - Characterizations using entropies of records in a ‎geometric ‎random record model (چکیده)
3157 - تحلیل تجربی تأثیر رچتینگ بر عمر خستگی فولاد Ck45 در بارگذاری چرخه‌ای تک محوری (چکیده)
3158 - Provenance of the Oligocene–Miocene Zivah Formation, NW Iran, assessed using heavy mineral assemblage and detrital clinopyroxene and detrital apatite analyses (چکیده)
3159 - Estimation based on sequential order statistics with random removals (چکیده)
3160 - Improvements in mechanical properties of carbon fiber-reinforced epoxy composites: A microwave-assisted approach in functionalization of carbon fiber via diamines (چکیده)
3161 - تاثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن میزان اسانس و بار میکروبی نعنا فلفلی (چکیده)
3162 - Free vibration characteristics of functionally graded structures by an isogeometrical analysis approach (چکیده)
3163 - Effects of pistachio by-products in replacement of alfalfa hay on ruminal fermentation, blood metabolites, and milk fatty acid composition in Saanen dairy goats fed a diet containing fish oil (چکیده)
3164 - Large Eddy Simulation of Shock Train in a Convergent- Divergent Nozzle (چکیده)
3165 - Intrinsic viscosity of cress (Lepidium sativum) seed gum: Effect of salts and sugars (چکیده)
3166 - Some physicochemical properties of sage (Salvia macrosiphon) seed gum (چکیده)
3167 - Introducing a risk estimation index for drivers: A case of Iran (چکیده)
3168 - سامانه راندگی ها در کوه‌های بینالود (چکیده)
3169 - بررسی تأثیر کاربرد هم زمان فروزین و AQS بر کاهش زیستی آهن فریک در کانی هماتیت (چکیده)
3170 - Analytical two-dimensional analysis of the transport phenomena occurring during convective drying: Apple slices (چکیده)
3171 - Unsteady Two-Dimensional Stagnation-Point Flow and Heat Transfer of a Viscous, Compressible Fluid on an Accelerated Flat Plate (چکیده)
3172 - Nanocomposite Catalysts Obtaining by Mechanochemical Technique for Synthesizing Carbon Nanotubes (چکیده)
3173 - Dynamic rheological properties of Lepidium perfoliatum seed gum: Effect of concentration, temperature and heating/cooling rate (چکیده)
3174 - Instability of cracked CFRP composite cylindrical shells under combined loading (چکیده)
3175 - Lepidium perfoliatum seed gum: A new source of carbohydrate tomake a biodegradable film (چکیده)
3176 - Assessment of potential probiotic properties and multiple bacteriocin encoding-genes of the technological performing strain Enterococcus faecium MMRA (چکیده)
3177 - اثربخشی قصه درمانی مبتنی برکنش های اجرایی بر بهبود بازداری و برنامه ریزی/سازماندهی دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (چکیده)
3178 - شیوع شناسی نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و رابطه آن‌ها با مؤلفه کندی زمان شناختی در دانشجویان (چکیده)
3179 - Similarity Solutions of Axisymmetric Stagnation-Point Flow and Heat Transfer of a Viscous, Boussinesq-Related Density Fluid On a Moving Flat Plate (چکیده)
3180 - Detailed kinetics of Fischer–Tropsch synthesis on a precipitated iron catalyst (چکیده)
3181 - An operator Karamata inequality (چکیده)
3182 - Non-linear bending analysis of shear deformable functionally graded rotating disk (چکیده)
3183 - ارائه‌ی الگوریتم‌های بهینه سازی کارا با استفاده از روش رشد سازگار بیولوژیکی (چکیده)
3184 - بررسی تغییرات فیزیکو شیمیایی بژی (نوعی کلوچه ی سرخ شده) هنگام سرخ شدن به روش عمیق (چکیده)
3185 - Bovine salmonellosis in Northeast of Iran: Frequency, genetic fingerprinting and antimicrobial resistance patterns of Salmonella spp. (چکیده)
3186 - Exergetic performance of a cylindrical methane-air microcombustor under various inlet conditions (چکیده)
3187 - بررسی عددی چیلرهای جذب سطحی سیلیکاژل- آب با بستر دارای فین های صفحه ای (چکیده)
3188 - تحلیل اکسرژی بستر جاذب در چیلرهای جذب سطحی (چکیده)
3189 - رابطه طول مدت اسارت و حمایت اجتماعی با اختلال استرس پس از سانحه در آزادگان شهر مشهد (چکیده)
3190 - زمین شناسی، دگرسانی، کانی‌سازی و ژئوشیمی محدوده اکتشافی شکسته سبز شمال غرب بیرجند (چکیده)
3191 - Quince seed mucilage films incorporated with oregano essential oil: Physical, thermal, barrier, antioxidant and antibacterial properties (چکیده)
3192 - Online bio-inspired trajectory generation of seven-link biped robot based on T–S fuzzy system (چکیده)
3193 - Investigation of microstructural and mechanical properties of austempered steel bar-reinforced ductile cast iron composite (چکیده)
3194 - Propose a Correlation to Approximate Nanofluids‟ Enthalpy of Vaporization - A Numerical Study (چکیده)
3195 - Numerical Investigation of Effect of Nano-Aluminum Addition on NOx and CO Pollutants Emission in Liquid Fuels Combustion (چکیده)
3196 - Prediction of ultimate axial load-carrying capacity of piles using a support vector machine based on CPT data (چکیده)
3197 - Closeness of k-records to progressive Type-‎II‎ censored order statistics‎ for location-‎scale ‎families (چکیده)
3198 - اخلاقیات در فرایند تحقیق علمی (چکیده)
3199 - Characterization of antioxidant–antibacterial quince seed mucilagefilms containing thyme essential oil (چکیده)
3200 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آبی و الکلی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر میکروارگانیسم های عامل عفونت و مسمومیت در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •   · · ·
 •  
 • 63
 •  
 • 64
 •  
 • 65
 •  
 • 66
 •  
 • 67
 •  
 • »