مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3231

3151 - بررسی سمیت تماسی سه فرمولاسیون لامبدا-سی هالوترین روی حشرات کامل سوسری آلمانی Blattella germanica (چکیده)
3152 - Log-Gamma generated families of distributions (چکیده)
3153 - A generalized skew two-piece skew-elliptical distribution (چکیده)
3154 - بررسی تنوع مورفولوژیک توده های جنس ریحان (Ocimum spp.) بومی ایران (چکیده)
3155 - زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی فیروزکوه، شمال شرق تربت جام (چکیده)
3156 - Best linear unbiased and invariant reconstructors for the past records (چکیده)
3157 - Two hybrid nonlinear conjugate gradient methods based on a modified secant equation (چکیده)
3158 - مقایسه تاثیر منابع آلی، شیمیایی و بیولوژیک نیتروژن بر کارایی مصرف نیتروژن در سیاهدانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
3159 - Approximately midconvex set-valued functions (چکیده)
3160 - اثر رژیمهای مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی Mentha piperita (چکیده)
3161 - Nonparametric prediction of future order statistics (چکیده)
3162 - Hematological changes before and after treatment in dairy cows with clinical and subclinical endometritis (چکیده)
3163 - ریخت‌شناسی تطبیقی مقامه‌های فارسی و عربی (چکیده)
3164 - Accuracy improvement of impedance based fault location method for power distribution network using distributed-parameter line model (چکیده)
3165 - Reconstruction of the past lower record values in a proportional reversed hazard rate model (چکیده)
3166 - ارزیابی ساختار عاملی مقیاس سبکهای عاطفی و رابطه آن با پرخاشگری (چکیده)
3167 - Balakrishnan skew-t distribution and associated statistical characteristics (چکیده)
3168 - Continuity of separately continuous mappings (چکیده)
3169 - Novel spreading codes for multicarrier code division multiple access based cognitive radio networks with sidelobe suppression (چکیده)
3170 - بررسی میزان جنبایی زمین ساختی درگستره بهاباد (شمال خاور استان یزد) با استفاده از شاخص‌های ریخت‌زمین‌ساختی (چکیده)
3171 - وحدت وجود از نگاه ملاصدرا (چکیده)
3172 - شناسایی مناطق مستعد و تعیین تاریخ کشت مناسب گندم در مناطق دیم کاری استان خراسان رضوی (چکیده)
3173 - Oxidation of benzylic and some aliphatic alcohols 1,2-ethylenebis(triphenylphosphonium)chlorochromate (EBTPPCC): As a new, an efficient and mild oxidant (چکیده)
3174 - ماهیت و مفهوم مشروطیت در مذاکرات نمایندگان نخستین مجلس شورای ملی (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •   · · ·
 •  
 • 63
 •  
 • 64
 •  
 • 65
 •  
 • »