بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران


موارد یافت شده: 8

1 - طراحی کنترلر عصبی عاطفی تطبیقی مستقیم برای دسته ای از سیستمهای غیرخطی نامعین (چکیده)
2 - Measurement Time Reduction in Compliance Assessment of Electromagnetic Field Levels (چکیده)
3 - A Modified McEliece Public-Key Cryptosystem Based On Irregular Codes OfQC-LDPC And QC-MDPC (چکیده)
4 - بررسی عدم دقت تعیین ضریب دی‌الکتریک محیط پس‌زمینه در بازسازی تصویر در یک سیستم تصویربرداری مایکروویو (چکیده)
5 - طراحی و ساخت مدار تحریک الکتریکی کاشتنی به منظور بهبود ترمیم عصب سیاتیک موش صحرایی در مدل قطع عصب (چکیده)
6 - Optimization of Laser Power for Laser-Induced Hyperthermia in the Presence of Nanoparticles using MATLAB and COMSOL Multiphysics (چکیده)
7 - تحلیل حساسیت پارامترهای موثر بر موقعیت محدودکننده جریان خطا به منظور کنترل سطح اتصال کوتاه در سیستم های قدرت حلقوی (چکیده)
8 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال جبران شده سری با استفاده از سیستم های تطبیقی استنتاج عصبی فازی -ANFIS- (چکیده)