بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین


موارد یافت شده: 8

1 - ارائه مدلی برای انتخاب تأمین کننده بر مبنای رویکرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و روش شباهت به راه حل ایده آل- ( مورد مطالعه : شرکت آب معدنی برف دانه ) (چکیده)
2 - به کارگیری رویکرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی-ویکور(AHP-VIKOR) (چکیده)
3 - بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار به واسطه متغییر خلق ارزش برتر برای مشتری در صنایع غذایی شهرک صنعتی توس مشهد (چکیده)
4 - مدیران مقاله و شایستگی های آن ها (چکیده)
5 - مدیریت اخلاق در حسابرسی (چکیده)
6 - محاسبه شاخص های انرژی تولید قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus) در استان خراسان رضوی با رویکرد مدیریت انرژی (چکیده)
7 - راهبرد برونسپاری در آموزش های سازمانی: درس هایی برای مدیران (چکیده)
8 - بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار به واسطه متغیر خلق ارزش برتر برای مشتری در صنایع غذایی شهرک صنعتی توس مشهد (چکیده)