بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران


موارد یافت شده: 10

1 - بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت صادراتی محصولات کشاورزی مطالعه موردی زعفران ایران Fulltext (چکیده)
2 - بررسی اثر رشد منطقه ای بر توسعه صادرات محصولات کشاورزی:کاربرد مدل معادلات همزمان فضایی برای سه کشور ایران، ترکیه، پاکستان (چکیده)
3 - ثرات ریسک درآمدی بر انتخاب الگوی کشت بهینه ( مطالعه موردی روستای جابان شهرستان دماوند ) (چکیده)
4 - سرمایه گذاری عمومی و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران (چکیده)
5 - برآورد تابع تقاضای گرده چای برای خانوارهای شهری ایران(1383-1369)-کاربرد سیستم مخارج خطی به روش داده های ادغام شده (چکیده)
6 - مدل سازی آثار سیاستهای کلان تجاری بربخش کشاورزی ایرن (چکیده)
7 - ناپایداری صادراتی، سرمایه گذاری ورشد اقتصادی در 9 کشور آسیایی (چکیده)
8 - تعین قیمت تمام شده و سطح سربسر تولید شیر : مطالعه موردی استان خراسان (چکیده)
9 - رویکردی جدید به ارزیابی اقتصادی طرحهای مرتعداری در ایران (چکیده)
10 - تحلیل اقتصادی روش‌های استحصال آب باران برای استفاده در کشاورزی (چکیده)