بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: هجدهمین کنگره دامپزشکی ایران


موارد یافت شده: 10

1 - گزارش مننگوانسقالوسل در بره نوزاد در استان خراسان رضوی (چکیده)
2 - گزارش یک مورد آبسه بالای چشمی و درمان موفقیت آمیز آن در گوساله در ایران (چکیده)
3 - تاثیر نوع ماده ضد انعقاد بر برخی فاکتور های بیوشیمیایی پلاسمای خون ماهی کپور ( Cyprinus carpio ) در مقایسه با مقادیر مشابه آن در سرم (چکیده)
4 - تاثیر عصاره موسیر بر فاکتور های بیوشیمیایی سرم درپی مصرف جنتامایسین در موش سوری (چکیده)
5 - مطالعه گذشته نگر وقوع بیماری عضله سفید در بره و بزغاله‌ (چکیده)
6 - گزارشی از یک مورد نادر ناهنجاری مادر زادی Brachygnathia Superior در یک بزغاله تازه متولد شده (چکیده)
7 - Serum lipid profile changes following clinical propofol anesthesia in dogs (چکیده)
8 - The first report of cytauxzoon felis infection of a wild cat (Felis silvestris) in Iran (چکیده)
9 - Evaluation of serum pancreatic enzyme changes induced by propofol anesthesia in dogs (چکیده)
10 - Study of propofol effect on biochemical indices of liver and kidney in dogs (چکیده)