بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران


موارد یافت شده: 13

1 - تعیین الگوی کشت بهینه محصولات باغی با استفاده از نظریه بازی(مطالعه موردی:استان خراسان رضوی) (چکیده)
2 - بهینه سازی تصمیمات تولید با استفاده از روش ترکیبی الگوریتم تکاملی و شبیه سازی مونت کارلو (چکیده)
3 - تعیین الگوی بهینه کشت با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی فازی مطالعه موردی منطقه بردسیر کرمان (چکیده)
4 - تعیین الگوی بهینه بهره برداری محصولات زراعی در استان کرمان مطالعه موردی شهرستان بافت بخش ارزوییه (چکیده)
5 - تیعین کارایی اقتصادی تعاونی های صیادی چابهار با استفاده از مدل ANN-DEA (چکیده)
6 - بررسی اثر کارشناسان ترویج بر کارایی تولیدات گلخانه ای سیستان (چکیده)
7 - تاثیر سیاست های پولی ومالی بر مکانیزاسیون در بخش کشاورزی وپیش بینی روند مکانیزاسیون درطی چندسال آینده (چکیده)
8 - تحلیلی برمزیت نسبی دامداری عشایر استان لرستان: مطالعه موردی شهرستان خرم آباد (چکیده)
9 - تجزیه و تحلیل رشد بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی ایران (چکیده)
10 - بررسی تأثیرسرکوب مالی بر رشد بخش کشاورزی ایران (چکیده)
11 - برآورد حمایتهای بخش کشاورزی و تاثیر کاهش آن بر اقتصاد ایران (چکیده)
12 - تعیین الگوی کشت تحت سه استراتژی اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی باکاربرد الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی مشهد) (چکیده)
13 - بررسی کارایی تخصیصی و فنی کشاورزان تحت پوشش بیمه (مطالعه موردی: جوکاران استان خراسان رضوی) (چکیده)