بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها


موارد یافت شده: 9

1 - استفاده از رویکرد نقطه تغییر برای پایش پروفایلهای دو جملهای منفی در فاز 1 (چکیده)
2 - پایش پروفایلهای دو جملهای منفی در فاز 1 (چکیده)
3 - پایش پروفایل لجستیک با رویکرد بازه نمونه برداری متغیر (چکیده)
4 - اولویت بندی توانمندی های سازمانی در پیاده سازی BPM (چکیده)
5 - مدل کنترل موجودی برای کالاهای فساد‌پذیر با در نظر گرفتن کاهش موقت قیمت (حراج) (چکیده)
6 - پایش پروفایل‏های خطی ساده با استفاده از نمودار کنترل GLR با بازه نمونه برداری متغیر و متغیرهای مستقل تصادفی (چکیده)
7 - شناسایی و تحلیل ریسک حوادث ناخواسته درفرآیند پاکسازی لوله تراشه بیماران وابسته به ونتیلاتور با استفاده از روش Bow-Tie (چکیده)
8 - نت فرصت‌طلبانه و ماشین مستعد خرابی در مدل تولید اقتصادی با در نظرگیری هزینه انتشار کربن (چکیده)
9 - جایگزینی تجهیزات تولید در یک مدل EPQ تحت پیشرفت تکنولوژی با در نظر گرفتن مالیات بر کربن (چکیده)