بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: 12th International Congress on Civil Engineering


موارد یافت شده: 10

1 - اثر شکل و موقعیت سخت کننده ها بر روی رفتار صفحات تحت اثر بارهای انفجاری (چکیده)
2 - تقویت برشی تیرورق های دارای خوردگی شیاری و موضعی مثلثی (چکیده)
3 - Buckling analysis of thick plates with cutouts by meshless method based on higher order shear deformation theory (چکیده)
4 - Helical Pile: New Experiences in Iran (چکیده)
5 - Determination of the Effective Moment of Inertia for RC Beams strengthened with FRP Sheets Using Multi-Expression Programming (چکیده)
6 - بررسی آماری اثر مقاومت و قطر ستون بر ظرفیت باربری ستون‌های بتنی محصور شده با دورپیچ‌های CFRP (چکیده)
7 - بررسی عملکرد تقویت خمشی تیرهای بتن‌آرمه با میله‌های FRP به روش نصب نزدیک سطح جانبی (S-NSM) (چکیده)
8 - بررسی ویژگی‌های کششی مصالح SMA-FRP تحت اثر بارگذاری چرخه‌ای (چکیده)
9 - پیش بینی روند هیدراتاسیون، تخلخل و مقاومت ملات ماسه‌‌ـ‌سیمان با استفاده از نرم افزار (VCCTL) (چکیده)
10 - Proposed a model for compressive strength of cement mortar by using Multi Expression Programing (چکیده)