بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: Isme2014


موارد یافت شده: 15

1 - تحلیل سینماتیک ربات موازی استوارت مسطح 6-6 با روشی نوین (چکیده)
2 - بررسی فروپاشی سازه های جدار نازک ساخته شده از نانوکامپوزیت های اپوکسی/ سیلیکا (چکیده)
3 - بهینه سازی ساختار ربات اگزواسکلتون زانو (چکیده)
4 - Three dimensional parametric study of a centrifugal pump impeller by varying the blade number (چکیده)
5 - بهینه سازی پارامترهای میراگر جرمی تنظیم شده جهت کاهش پاسخ لرزه ای سازه با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات (چکیده)
6 - Bubble Rupture under an External Oscillatory Excitation: A Numerical Approach (چکیده)
7 - Numerical Simulation of Coalescence of Two Stationary Droplets Using Lattice Boltzmann Method (چکیده)
8 - Numerical investigation of Hydro-magnetic flow of air in three different geometries of open cavity (چکیده)
9 - بررسی کمانش نانولوله‌های کربنی تک جداره با استفاده از شبیه سازی عددی در شرایط دمایی مختلف (چکیده)
10 - بررسی اثرات تلرانسهای هندسی بر فرکانسهای طبیعی محورهای دوار (چکیده)
11 - بهینه سازی عوامل موثر در انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال با استفاده از روش تاگوچی (چکیده)
12 - بررسی عددی تغییر طول ناحیه غیر یکنواخت زتا در ریزمجراهای دارای انشعاب (چکیده)
13 - بررسی عددی تغییر قدرت پتانسیل های غیر یکنواخت زتا در ریزمجراهای دارای انشعاب (چکیده)
14 - بهینه سازی چند هدفه مسیر بارگذاری فرآیند هیدروفرمینگ لوله Y- شکل با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
15 - میدان های تنش‌های پسماند در دیسک‌ دوار ساخته شده از ماده مدرج تابعی (چکیده)