بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: تحلیل غیرخطی


موارد یافت شده: 12

1 - کنترل ارتعاشات سکوهای دریایی شابلونی تحت اثر زلزله به وسیله میراگرهای غیر فعال (چکیده)
2 - بهینه‌سازی توپولوژی بر اساس قابلیت اطمینان برای سازه‌هایی دارای تغییر شکل بزرگ (چکیده)
3 - بررسی رفتار دیوارهای برشی کوپل تحت اثر زلزله های میدان نزدیک (چکیده)
4 - تحلیل دینامیکی غیرخطی سکوی شابلونی تحت اثر بار امواج (چکیده)
5 - بهینه‌ سازی توپولوژی و شکل سازه‌های پیوسته غیر خطی با روش بهینه‌ سازی تکاملی سازه‌ها (چکیده)
6 - بهبود روش طول قوس در تحلیل غیرخطی سازه‌ها (چکیده)
7 - بررسی رفتار لرزه ای غیرخطی دیوارهای برشی بتنی کوپل (چکیده)
8 - چند روش تعامدی برای تحلیل غیر خطی هندسی (چکیده)
9 - تحلیل پایداری شیبهای خاکی با اجزای محدود (چکیده)
10 - تحلیل مومسان مرتبه دوم قابهای فولادی مستوی با خمش گرد محور ضعیف ستونها (چکیده)
11 - دو روش پاره سازی چند مرحله ای (چکیده)
12 - تحلیل مرتبه دوم کشسان قابها با اعضای تحت اثر بارگذاری نامتقارن جانبی و بار محوری (چکیده)