بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: تحلیل پوششی داده‏ها


موارد یافت شده: 9

1 - تحلیل اقتصادی و بررسی عوامل موثر بر ناکارایی مزارع زعفران شهرستان گناباد (چکیده)
2 - تخصیص بهینه سهمیه‎های انتشار CO2 بین ایران و اقتصادهای نوظهور (چکیده)
3 - ارزیابی کاراییِ چابکی در شرکت های تولیدی ورزشی مشهد (چکیده)
4 - بررسی تأثیر توانایی‌های مدیران بر مدیریت سود واقعی و تعهدی (چکیده)
5 - ارزیابی عملکرد با به‌کارگیری ترکیب مدل تحلیل پوششی داده‌ها و TOPSIS (مورد مطالعه: گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد) (چکیده)
6 - برآورد کارایی استان‌های تولیدکننده کلزا (آبی) به روش اندازه‌گیری ویژگی پهنی پوششی داده‌ها (چکیده)
7 - انتخاب بهینه تأمین‌کنندگان بر مبنای رویکرد ترکیبی AHP-DEA-TOPSIS (چکیده)
8 - بررسی انرژی مصرفی تولید بادام‌زمینی در استان گیلان به روش تحلیل پوششی داده‌های فازی (چکیده)
9 - بررسی تغییرات کارآیی در روند برون سپاری شرکت توزیع نیروی برق مشهد (چکیده)