بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: دسته بندی


موارد یافت شده: 10

1 - به کارگیری کرنلهای چندگانه در ماشین بردار پشتیبان به منظور پیش بینی رویگردانی مشتریان (چکیده)
2 - دسته بندی الگوهای روزانه بار شبکه با استفاده از شبکه عصبی کوهونن (چکیده)
3 - تشخیص صرع به کمک ارزیابی های کیفی و کمی آشوب گون سیگنال های مغزی (چکیده)
4 - شناسایی سمت و سوی تحقیقات کاتالیزگری در سال 2008 به روش داده کاوی مقالات از پایگاه داده ISI (چکیده)
5 - به کارگیری داده کاوی در تشخیص الگوی رفتار تأمین کنندگان قطعات خودرویی مورد مطالعه: شرکت صنعتی مهد خودرو توس (چکیده)
6 - مطالعه الگوهای آماری سیستم های شکستگی منطقه تکنار،ایران مرکزی بر روی نقشه رسم شده از روش های دور سنجی (چکیده)
7 - به­ کار گیری فرایند داده کاوی برای پیش بینی الگوهای رویگردانی مشتری در بیمه (چکیده)
8 - تحلیل فعالیت الکتریکی مغزی ERP در بازیابی حافظه اپیزودیک (چکیده)
9 - بررسی پژوهش های پایان نامه ای موجود در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران در رابطه با اثرات بیولوژیک عصاره های گیاهی و دسته بندی موضوعی و سیستماتیک آن ها (چکیده)
10 - طراحی و پیاده سازی یک کنترلرفازی برای دسته بندی جریانهای ترافیکی شبکه (چکیده)