بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: دینامیک سیالات محاسباتی


موارد یافت شده: 14

1 - بررسی جریان هوا در سیستم TBI یک موتور دو زمانه هوایی 30 سی‌سی (چکیده)
2 - محاسبه میزان هدررفت گاز طبیعی از یک حفره در خطوط لوله توزیع گاز زیرزمینی (چکیده)
3 - بهبود عملکرد توربین بادی محور عمودی ترکیبی داریوس- ساونیوس (چکیده)
4 - شبیه‏ سازی عددی توربین بادی محور عمودی داریوس دارای سه پره مستقیم (چکیده)
5 - بررسی عددی عملکرد آئرودینامیکی توربین بادی داریوس با استفاده از ایرفویل دوجزئی (چکیده)
6 - بررسی عددی عملکرد آئرودینامیکی توربین بادی داریوس با وجود حفره (چکیده)
7 - بهینه سازی هندسی دیفیوزر خروجی توربین گاز نمونه با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
8 - Numerical Investigation of Blood Flow in Left Ventricular Assist Devices Cannula (چکیده)
9 - بررسی اثر نوسانات پیچشی دم بر ضریب برآی ایرفویل NACA0015 در زوایای حمله پایین (چکیده)
10 - بررسی پارامترهای موثر بر ضرایب آئرودینامیکی ایرفویل نوسانی پیچشی به کمک روش دینامیک سیالات محاسباتی شبکه درشت (چکیده)
11 - ببررسی تاثیر دانسیته ذرات بیوماس روی هیدرودینامیک بستر سیال گاز-جامد با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (چکیده)
12 - امکان سنجی بهینه سازی انرژی در گرمکن ایستگاه تقلیل فشار گاز (چکیده)
13 - شبیه سازی سیکلون 5 پیش گرمکن کارخانه ی 3600 تنی سیمان بجنورد با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) (چکیده)
14 - مدل‌سازی و شبیه سازی غشاء پالادیم-نقره بر پایه سرامیکی برای جداسازی مخلوط گازی (چکیده)