بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: فضای شهری


موارد یافت شده: 10

1 - تحلیلی بر کاهش مخاطرات محیط زیست شهری باتاکید بر طراحی مسیرهای پیاده (چکیده)
2 - An Operational Definition of Affects in Urban Space in the Light of a Methodological Approach (چکیده)
3 - فضای رویداد، آفرینشی نو از فضا در بناهای فرهنگی در شهرهای امروزی (مطالعه موردی: موزه هنر معاصر تهران، مرکز ژرژ پمپیدو، موزه هنر معاصرگوگنهایم بیلبائو، موزه هنر معاصر ماکسی رم) (چکیده)
4 - تعامل مراسم، مناسک و آیین ها با کالبد شهر (چکیده)
5 - خوانشی از شهر چند فرهنگی متاثر از فرایند جهانی شدن شهرها (چکیده)
6 - بررسی تعامل مراسم آیینی و ساخت شهر مشهد در طرح های توسعه شهری، نمونه موردی مراسم عزاداری محرم و صفر در بافت قدیم مشهد (چکیده)
7 - منظر شهری (چکیده)
8 - تحلیلی بر کاهش مخاطرات محیط زیست شهری باتاکید بر طراحی مسیرهای پیاده (چکیده)
9 - تحلیل تأثیر کیفیت محیطی بر سرمایه اجتماعی نمونه موردی: پیاده راه قره خان شهر مشهد (چکیده)
10 - طراحی فضای شهری خلاق؛ رهیافتی بر بازآفرینی و خلق مکان (نمونه موردی: باغ چشمه مشهد) (چکیده)