بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: زمین ساخت


موارد یافت شده: 9

1 - برخاستگاه شیل های سازند کشف رود در برش ناویا(باختر بجنورد) بر پایه داده های ژئوشیمیایی (چکیده)
2 - فرایندهای زمین ساخت-رسوب گذاری در البرز خاوری-ارتفاعات بینالود (چکیده)
3 - برخاستگاه و جایگاه زمین ساختی ماس هسنگ های توربیدیتی ائوسن سراوان، جنوب خاوری ایران (چکیده)
4 - ژئوشیمی عناصر اصلی رسوبات آواری دریای عمان در ناحیه چابهار با تأکید بر منشأ، شرایط آب و هوای قدیمه و جایگاه زمین ساختی (چکیده)
5 - بررسی تکتونیک فعال گسل کوهبنان در منطقه بهاباد با استفاده ازشاخص های ریخت زمین ساختی (چکیده)
6 - نشانه های زمین ریختی زمین ساخت فعال گسل کارده (شمال مشهد) (چکیده)
7 - مطالعه ساختاری وکینماتیکی گسل سیاهکوه، شمال جاجرم (چکیده)
8 - سنگ شناسی توده های نفوذی منطقه ی معدنی تکنار، بردسکن (کاشمر) (چکیده)
9 - تاثیر عوامل زمین شناسی در تغییر مسیر رودخانه هیرمند (چکیده)