بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: عطار


موارد یافت شده: 12

1 - اشترنامه (چکیده)
2 - جستارى در مسندنگارى و روش عطاردى رحمه الله در تدوین آن (چکیده)
3 - فلسفه و ضرورت مسند نویسی در شیعه با محوریت مجموعه مسانید عزیز الله عطاردی (چکیده)
4 - مایگان‌شناسیِ تطبیقی در پرتویِ بازنمایی ادبی شخصیت‌های اصلی در داستان‌های شخصیت‌محورِ تائیس از آناتول فرانس و شیخ صنعان از عطار (چکیده)
5 - حکما و عرفا در" فرهنگ خراسان" (چکیده)
6 - تطور استعاره عشق از سنائی تا مولانا (چکیده)
7 - ضرورت برگشت به تفکر اجتماعی بومی برای بازسازی تفکر جامعه شناختی در ایران (چکیده)
8 - نکاتی درباره الی نامه و اسرارنامه عطار (چکیده)
9 - بررسی تطبیقی مقامات عرفانی در المع فی التصوف ابو نصر سراج توسی و منطق الطیر عطار (چکیده)
10 - از سیمرغ عطار تا شمس مولانا (چکیده)
11 - از کعبه تا روم بررسی تطبیقی داستانهای شیخ صنعان و فاوستِ گوته (چکیده)
12 - تأویلی دیگر از حکایت شیخ صنعان (چکیده)