بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: مواد مدرج تابعی


موارد یافت شده: 9

1 - تحلیل دینامیکی پوسته استوان های مدرج تابعی در معرض بار شوک ترمو -مکانیکی غیرمتقارن با خواص مادی وابسته به دما (چکیده)
2 - بهینه‌سازی مخازن جدار ضخیم کروی مدرج تابعی تحت بارگذاری حرارتی و مکانیکی (چکیده)
3 - بررسی کارایی روش بدون شبکه‌ی گلرکین در تحلیل استاتیکی صفحات ضخیم مدرج تابعی (چکیده)
4 - تحلیل خزشی دیسک دوار ساخته شده از مواد مدرج تابعی با پروفیل غیریکنواخت (چکیده)
5 - بررسی سه بعدی دینامیکی و انتشار موج تنش در صفحات ضخیم مدرج تابعی در برابر بار فشاری ناشی از ضربه (چکیده)
6 - میدان های تنش‌های پسماند در دیسک‌ دوار ساخته شده از ماده مدرج تابعی (چکیده)
7 - اثر ریز ساختار بر همگن سازی محلی در رفتار الاستیک مواد FGM (چکیده)
8 - تاثیر کیفیت اختلاط فازها بر خواص مواد مدرج تابعی (چکیده)
9 - تحلیل مغناطیسی‌حرارتی تنش در استوانه جدار ضخیم چرخان با توزیع ناهمگنی مدرج (چکیده)