بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: AOD


موارد یافت شده: 11

1 - بررسی فصلی گرد و خاک در شمال شرق ایران و شبیه سازی عددی رخدادهای گرد و خاک فرین با مدل WRF-CHEM (چکیده)
2 - Role of synoptic meteorological circulation in the formation of dust outbreaks in Aral-Caspian sea depressions/deserts: 7-9 September 2021 case (چکیده)
3 - Assessment of CALIOP and MODIS aerosol products over Iran to explore air quality (چکیده)
4 - پایش زمانی و مکانی پدیده گرد و غبار با استفاده از داده های ماهواره ای در جنوب شرق ایران،با تأکید بر منطقه جازموریان (چکیده)
5 - بررسی آماری و همدیدی گردوغبار در جنوب غرب آسیا (چکیده)
6 - Satellite observations of mineral dust in the Sistan region (چکیده)
7 - پایش زمانی- مکانی پدیده گردوغبار در منطقه جازموریان با استفاده از داده های ماهواره ای (چکیده)
8 - Extremely high aerosol loading over Arabian Sea during June 2008: The specific role of the atmospheric dynamics and Sistan dust storms (چکیده)
9 - ارزیابی توان مدل RegCM4 پیوندخورده با طرحواره غبار در آشکارسازی ساختار توفان های گردوغباری تابستانه در دشت سیستان (چکیده)
10 - ارزیابی توان مدل RegCM4 پیوند خورده با طرحواره غبار در آشکارسازی ساختار توفان های گردوغباری تابستانه در دشت سیستان (چکیده)
11 - DH-IDS USING MOBILE AGENTS FOR MANET (چکیده)