بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: نوآوری های آموزشی


موارد یافت شده: 9

1 - نقش اضطراب ریاضی و سبک های یادگیری دانش آموزان بر حل مسائل کلامی درس حسابان (چکیده)
2 - تحلیل محتوای کتاب های تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس مهارت های اجتماعی با توجه به دیدگاه آموزگاران (چکیده)
3 - میزان درگیری برنامه درسی فارسی دوره ابتدایی(پایه سوم و چهارم) با مهارت های سواد خواندن بر اساس مطالعه بین المللی پرلز (چکیده)
4 - ارزشیابی برون داد برنامه آموزش قرآن پایه پنجم ابتدایی (چکیده)
5 - A survey on the quality of learning organization in Mashhad public schools based on Peter Senge disciplines (چکیده)
6 - اهمیت نقش ارتباطی زبان در جهت تکامل فرایند زبان آموزی در کودکان دبستانی (چکیده)
7 - تأثیر تلفیق محتوای چهار بخش اصلی کتاب علوم اول راهنمایی بر اساس رویکرد سازماندهی تلفیقی بر پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی (چکیده)
8 - آموزش و پرورش و انسان شدن: نظریه انتقادی پائولو فریره (چکیده)
9 - رئالیسم استعلایی و ثنویت کاذب در پژوهش تربیتی (چکیده)