بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: زهرا نیکخواه فرخانی


موارد یافت شده: 11

1 - تبیین و طبقه بندی مولفه های انسجام سازمانی (چکیده)
2 - Innovative Work Behavior in Public Organizations: The Roles of Ethical and Knowledge Sharing Behaviors (چکیده)
3 - تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار اخلاقی کارکنان (چکیده)
4 - تبیین مولفه های رفتار اخلاقی کارکنان و مدیران شهری (چکیده)
5 - ارائه‌ی مدل رفتار اخلاقی پرستاران با بهره‌گیری از تئوری اخلاق فضیلت‌محور (چکیده)
6 - واکاوی مؤلفه‌های رفتار اخلاقی پرستاران با همراهان بیمار با بهره‌گیری از تئوری اخلاق فضیلت محور (چکیده)
7 - بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر عملکرد سازمانی و تمایل به ترک خدمت (چکیده)
8 - تاثیر جو اخلاقی سازمان بر هویت سازمانی و تمایل به ترک خدمت فروشندگان (چکیده)
9 - بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و انگیزه کارکنان جهت بکارگیری نوآوری شغلی (چکیده)
10 - کاربست مدل تحلیل پوششی داده ها در اندازه گیری و تحلیل انواع کارایی بخش کشاورزی مطالعه موردی:کشت گندم دیم در شهرستانهای استان خراسان رضوی (چکیده)
11 - تعیین سطح سیگما در یک کارخانه تولید فراورده های غذایی (چکیده)