بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سیدمرتضی نوعی باغبان


موارد یافت شده: 14

1 - تاریخ‌نگاری معاصر ایران و تأثیر آن بر امنیت ملی (چکیده)
2 - سیاستهای عربی فرانسه در دوران ریاست جمهوری شیراک و سارکوزی (چکیده)
3 - سیاستهای آتلانتیکی فرانسه در دوران ریاست جمهوری شیراک و سارکوزی (چکیده)
4 - Participation in Political Protest: Tracing Direct and Indirect Effects of News Usage and Social Interaction (چکیده)
5 - Investigating the Effect of Internal and External Religiosity on the Political Dimension of National Solidarity (Case Study: Citizens of Mashhad City) (چکیده)
6 - روابط کشورهای عرب منطقه خلیج فارس و ایران از منظر منطقه گرایی ویسندگان (چکیده)
7 - رفتار شناسی روحانیون در واکنش به سیاستهای سکولاریستی پهلوی اول (چکیده)
8 - بررسی رابطه مصرف رسانه ای و انسجام اجتماعی (مطالعه موردی جوانان شهر تبریز) (چکیده)
9 - سنجش رابطه فرهنگ سیاسی و رفتار سیاسی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان (چکیده)
10 - بررسی تاثیر دین داری بیرونی و درونی بر انسجام ملی (مطالعه موردی شهروندان شهر مشهد) (چکیده)
11 - بررسی رابطه مصرف رسانه ای و آگاهی سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان (چکیده)
12 - بررسی نظام سیاسی مشروع بر اساس سیره عملی و گفتاری امام علی(ع)(با تاکید بر نهج البلاغه) (چکیده)
13 - Social Media, Political Discussion, and Political Protest: A Case Study of the 2018 Political Protests in Iran (چکیده)
14 - مردم سالاری دینی در نگاه امام خمینی(ره) و محمدباقر صدر؛ بررسی مقایسه ای مکتب سیاسی قم و نجف (چکیده)