بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: صدیقه زیرجانی زاده


موارد یافت شده: 11

1 - زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار باریت مشکان، شمال خاوری سبزوار، استان خراسان رضوی (چکیده)
2 - معدن باریت تلخابوند، شرق بجستان، استان خراسان رضوی: کانی شناسی، ژئوشیمی عناصر نادرخاکی و مطالعه سیالات درگیر (چکیده)
3 - مطالعه پاراژنزی و سیالات درگیر کانسار باریت تلخابوند، بلوک لوت، شرق ایران (چکیده)
4 - زمین¬شناسی، کانی¬شناسی و ژئوشیمی کانسار باریت تلخابوند، شرق بجستان، استان خراسان رضوی (چکیده)
5 - کانی سازی، ژئوشیمی و سنگ شناسی توده های نفوذی و سنگ های آتشفشانی شمال غرب گناباد (چکیده)
6 - بررسی های زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمیایی نهشته های کانی رسی منطقه کلاته نو (شمال غرب گناباد) (چکیده)
7 - ژئوشیمی وپترولوژی توده های نیمه عمیق منطقه اکتشافی شمال غرب گناباد (چکیده)
8 - مطالعه زمین شناسی، آلتراسیون و کانی زایی منطقه شمال غرب گناباد (چکیده)
9 - بررسی قابلیت های کانه زایی منطقه شمال غرب گناباد (جنوب استان خراسان رضوی) (چکیده)
10 - سنگ شناسی توده های نفوذی منطقه ی معدنی تکنار، بردسکن (کاشمر) (چکیده)
11 - پترولوژی توده های نفوذی منطقه معدنی تکنار، بردسکن - تک I, II, III (چکیده)