بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: علی محمد ناصریان نیک


موارد یافت شده: 21

1 - Parametric Molecular Dynamics Study of dsDNA Stretching (چکیده)
2 - Mechanical behavior of double-stranded DNA at atomistic scale (چکیده)
3 - مطالعه رفتار نانومکانیکی مولکول DNA تحت تأثیر نیروهای کششی (چکیده)
4 - Molecular dynamics study of DNA oligomers under angled pulling (چکیده)
5 - Pulling of double-stranded DNA by atomic force microscopy: a simulation in atomistic details (چکیده)
6 - Bending Analysis of Piezolaminated Rectangular Plates under Electromechanical Loadings Using Multi-Term Extended Kantorovich Method (چکیده)
7 - Analytical solution of piezolaminated rectangular plates with arbitrary clamped/simply-supported boundary conditions under thermo-electro-mechanical loadings (چکیده)
8 - مقایسه خواص مکانیکی مولکولهای کوتاه و بلند dsDNA (چکیده)
9 - Free vibration analysis of moderately thick rectangular laminated composite plates with arbitrary boundary conditions (چکیده)
10 - کنترل فعال شرایط ماشینکاری به کمک حسگرها و عملگرهای پیزوالکتریک در عملیات فرز انگشتی مینیاتوری (چکیده)
11 - Simulation of DNA Dielectrophoresis by Finite Element Method (چکیده)
12 - شبیه سازی اثرات کشش ورق و مدل های سخت شوندگی بر روی پدیده برگشت پذیری در فرآیند خمشی- کششی L شکل (چکیده)
13 - تحلیل استاتیکی ورق های چندلایه کامپوزیتی با لایه های پیزوالکتریک (چکیده)
14 - حل تحلیلی خمش ورق های چندلایه کامپوزیتی متعامد با لایه های پیزوالکتریک (چکیده)
15 - بررسی اثر فرایند اتوفرتاژ بر عملکرد مخازن تحت فشار (چکیده)
16 - Analytical solutions for bending analysis of rectangular laminated plates with arbitrary lamination and boundary conditions (چکیده)
17 - Bending Analysis of Laminated Composite Plates with Arbitrary Boundary Conditions (چکیده)
18 - تحلیل خمش ورقهای چند لایه کامپوزیتی با شرایط مرزی مختلف (چکیده)
19 - Theorical Analysis of Piezoelectric Hybrid Plates (چکیده)
20 - Analytical Study of Piezoelectric Actuated Laminates under Transverse Loading (چکیده)
21 - بهینه سازی تیر‌ها با استفاده از روش بهینه سازی تکاملی سازه‌ها (ESO) (چکیده)