بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مرتضی رحیمی کیا


موارد یافت شده: 10

1 - مدیریت پسماند در اتحادیه اروپا و ایران (چکیده)
2 - عیین کارایی میزان انرژی تولید انار در شهرستان ارسنجان (فارس) (چکیده)
3 - نسبت انرژی کنجد آبی-مطالعه موردی: شهرستان لارستان (فارس) (چکیده)
4 - مطالعه و ارزیابی شاخص های انرژی برای تولید کلزا در منطقه جنوب استان فارس (چکیده)
5 - بررسی و تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی مزرعه نمونه خضری (چکیده)
6 - مطالعه و ارزیابی شاخصهای انرژی برای تولید خربزه در شهرستان تایباد (چکیده)
7 - بررسی و تعیین شاخص های کارایی انرژی برای تولید کنجد در منطقه جنوب استان فارس (چکیده)
8 - ارزیابی شاخص های انرژی مصرفی تولید چغندر قند در شرکت سهامی زراعی خضری (چکیده)
9 - بررسی و تعیین بهره وری انرزی برای تولید کلزا در شمال استان فارس (مطالعه موردی: شهرستان پاسارگاد) (چکیده)
10 - بررسی وضعیت موجود و ارائه ی راهکارهای مناسب برای مکانیزاسیون کشاورزی در بخش مرکزی شهرستان بیرجند (چکیده)