بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ahmad Okhovat


موارد یافت شده: 18

1 - تأثیر نظام مدیریت HSE بر هزینه‌های حوادث در شرکت آبفای مشهد (چکیده)
2 - بررسی تحلیلیِ حوادث رخ‌داده در شرکت آب و فاضلاب مشهد (چکیده)
3 - A comparative numerical investigation of flow through channel expansion system, using finite volume and finite element methods (چکیده)
4 - بررسی پتانسیل نانو فناوری در بهینه سازی عملکرد روغن های روانکار (چکیده)
5 - Modeling and Simulation of Erosion–Corrosion in Disturbed Two-Phase Flow Through Fluid Transport Pipelines (چکیده)
6 - بررسی تجربی میزان صرفه جویی انرژی حاصل شده در یک سیستم تهویه مطبوع ترکیبی با به کارگیری جاذب رطوبت و مبدل های لوله گرمایی سری (چکیده)
7 - Pore Size Distribution Analysis of Coal-Based Activated Carbons: Investigating the Effects of Activating Agent and Chemical Ratio (چکیده)
8 - A Comparative Study of the Effects of Different Chemical Agents on the Pore-Size Distributions of Macadamia Nutshell-Based Activated Carbons Using Different Models (چکیده)
9 - Robust PSD determination of micro and meso-pore adsorbents via novel modified U curve method (چکیده)
10 - Modeling and simulation of arsenic (V) extraction from water by emulsion liquid membrane process using artificial neural networks (چکیده)
11 - Modeling of arsenic, chromium and cadmium removal by nanofiltration process using genetic programming (چکیده)
12 - مدل سازی و شبیه سازی حذف آرسنیک، کروم و کادمیوم از آب توسط فرایند نانوفیلتراسیون به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
13 - Numerical Investigation of Heat Transfer Characteristics in a Plate Heat Exchanger (چکیده)
14 - بررسی فرایند خوردگی- سایش در خطوط لوله انتقال سیالات به کمک CFD (چکیده)
15 - Simulation of two-dimensional turbulence flow in pipe lines with abrupt expansion (چکیده)
16 - شبیه سازی دو بعدی جریان اشفته در خطوط لوله شامل انبساط و انقباض ناگهانی (چکیده)
17 - بررسی تاثیر سوخت فلزی نانو آلومینیوم بر عملکرد پیشرانه های موشکی (چکیده)
18 - Prediction of flow pattern and velocity distribution in pipe lines, using COMSOL MILTIPHYSICS simulator (چکیده)