بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Asghar Sadeghi


موارد یافت شده: 9

1 - بررسی تاثیر گوگرد بر خواص مخلوط های آسفالتی دارای ماسه بادی (چکیده)
2 - بررسی ویژگی های مارشال، مدول بر جهندگی و کشش غیرمستقیم مخلوط های بازیافتی با امولسیون قیر حاوی افزودنی های سیمان و الیاف پلی پروپیلن (چکیده)
3 - Identification and Prioritization of Hazardous Road Location by Segmentation and Data Envelopment Analysis Approach (چکیده)
4 - مدل پیش بینی فراوانی وقوع تصادف برای گذرگاههای ریلی_جاده ای ایران (چکیده)
5 - مدل پیش بینی شدت وقوع تصادف برای گذرگاه های ریلی_جاده ای ایران (چکیده)
6 - شناسایی و اولویت بندی قطعات حادثه خیز راه با رویکرد قطعه بندی مسیر و تحلیل پوششی داده ها (چکیده)
7 - Introducing roadside hazard severity indicator based on evidential reasoning approach (چکیده)
8 - اولویت بندی تعمیر و نگهداری تابلوهای ترافیکی راه ها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (چکیده)
9 - بهینه سازی بهره برداری روشنایی راه های دوخطه دو طرفه (چکیده)