بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Alireza Sahebalam


موارد یافت شده: 13

1 - Comparative study of eddy current and Barkhausen noise methods in microstructural assessment of heat treated steel parts (چکیده)
2 - بررسی اثر تنش بر خروجی های سیگنال بارک هاوزن در فولاد ساده کربنی (چکیده)
3 - Nondestructive characterization of microstructure and mechanical properties of intercritically annealed dual-phase steel by magnetic Barkhausen noise technique (چکیده)
4 - SEPARATION STEEL PARTS WITH DIFFERENTE MICROSTRUCTURE USING BARKHAUSEN NOISE ANALYSIS (چکیده)
5 - QUALITY CONTROL OF INTERCRITICALLY ANNEALED DUAL PHASE STEEL PARTS BY BARKHAUSEN SIGNALS NON-DESTRUCTIVE METHOD (چکیده)
6 - Application of Eddy Current Non-destructive Evaluation for Detection of Undesirable Microstructures in the Production of Dual Phase Steels (چکیده)
7 - آنالیز سیگنال های بارک هازون در ارزیابی غیر مخرب اندازه دانه و خواص مکانیکی ورق های فولادی (چکیده)
8 - Magnetic NDT Technology for characterization of decarburizing depth (چکیده)
9 - کاربرد روش غیرمخرب جریان گردابی در تعیین عمق لایه کربن زدایی در فولادها (چکیده)
10 - بررسی خواص مغناطیسی فولاد های کربن زدایی شده و تعیین عمق کربن زدایی با روش غیرمخرب (چکیده)
11 - بررسی تاثیر عمق شیار روی میزان تغییر استحکام فولادهای ساده کربنی (چکیده)
12 - بکار گیری آزمون جریان گردابی در خطوط تولید قطعات صنعتی به منظور تعیین عمق لایه سخت شده به روش غیر مخرب (چکیده)
13 - بررسی کاربرد روش غیر مخرب جریان گردابی در جدا سازی صد در صد قطعات با ساختار میکروسکوپی نامناسب در عملیات حرارتی قطعات خودرو (چکیده)