بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Amin Saber


موارد یافت شده: 9

1 - زمین شناسی، کانی سازی و تفسیر داده های ژئوفیزیکی منطقه اکتشافی سریش استان خراسان رضوی (چکیده)
2 - زمین شناسی، کانی سازی، آلتراسیون و زمین شیمی منطقه اکتشافی مس سریش، استان خراسان رضوی (چکیده)
3 - Experimental and numerical investigation of fatigue crack growth behavior and optimizing fatigue life of riveted joints in Al-alloy 2024 plates (چکیده)
4 - Experimental and numerical investigation of effect of size, position and geometry of some cutouts on fatigue life and crack growth path on AISI1045 steel plate (چکیده)
5 - بررسی رفتار تناوبی پوسته های مکعبی از نوع SS316L تحت بارگذاری پیچشی خالص (چکیده)
6 - بررسی تجربی و عددی تعیین ضریب شدت تنش نوک ترک در صفحه دارای گشودگی دایره¬ای از جنس فولاد Ck45 (چکیده)
7 - Taguchi statistical analysis of experiments on the effect of cutout on crack growth and fatigue life of ck45 steel (چکیده)
8 - تحلیل تجربی رفتار رچتینگ و نرم شوندگی پوسته‌های جدار نازک فولادی ضدزنگ SS304L تحت بارگذاری خمش خالص تناوبی (چکیده)
9 - 3D simulation of crack propagation of fatigue in rails (چکیده)