بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Elham Kamali Heidari


موارد یافت شده: 26

1 - Hydrothermal synthesis of highly aligned Fe3O4 nanosplates on nickel foam (چکیده)
2 - Electrospun NiMoO4-encapsulated carbon nanofibers electrodes for advanced supercapacitors (چکیده)
3 - High performance hybrid supercapacitor based on NiMoO4 nanoparticles embedded carbon nanofiber (چکیده)
4 - Photocatalytic and Antibacterial Activity of Silver/Titanium Dioxide/Zinc Oxide Nanoparticles Coated on Cotton Fabrics (چکیده)
5 - سنتز نانوالیاف کربنی به روش الکتروریسی و بررسی عوامل موثر در فرایند (چکیده)
6 - دکوراسیون فوم نیکل با آرایه‌ای منظم از نانوصفحه‌هایFe3O4 (چکیده)
7 - synthesis of Zeolite from coal waste ash by hydrothermal method using alkaline source (چکیده)
8 - Synthesis of mesoporous nickel iron oxide as a new anode material for high performance lithium ion batteries (چکیده)
9 - Electrode Materials for Lithium Ion Batteries: A Review (چکیده)
10 - مروری بر تولید نانوالیاف کربنی به روش الکتروریسی به عنوان الکترود در ابرخازن ها (چکیده)
11 - سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات نقره دی اکسید تیتانیوم دی اکسید روی به روشهای مختلف به منظور استفاده در کاربردهای بیولوژیکی (چکیده)
12 - Core-shell structured Ni3S2 nanorods grown on interconnected Ni-graphene foam for symmetric supercapacitors (چکیده)
13 - سنتر فریت نیکل مزوپور به عنوان آند در باتری های یون لیتیومی با ظرفیت بالا (چکیده)
14 - رویکرد نوین برای سنتز نانوذرات آلومینا و الیاف نانوساختار آلومینا (چکیده)
15 - Dielectrophoretic trapping of selenium nanorods for use in device applications (چکیده)
16 - Nanocavity-engineered Si/multi-functional carbon nanofiber composite anodes with exceptional high-rate capacities† (چکیده)
17 - Controlled synthesis of cobalt carbonate/graphene composites with excellent supercapacitive performance and pseudocapacitive characteristics† (چکیده)
18 - In-situ TEM examinationandexceptionallong-termcyclicstabilityof ultrafine Fe3O4 nanocrystal/carbonnanofiber compositeelectrodes (چکیده)
19 - Study of lithiation mechanisms of high performance carbon-coated Si anodesby in-situ microscopy (چکیده)
20 - Electrospun Carbon Nanofibers with in Situ Encapsulated Co3O4 Nanoparticles as Electrodes for High-Performance Supercapacitors (چکیده)
21 - synthesis of three-dimensional nanostructured electrode materials for high performance supercapacitors (چکیده)
22 - WO3-based NO2 sensors fabricated through low frequency AC electrophoretic deposition (چکیده)
23 - Nanocasting Synthesis of Ultrafine WO3 Nanoparticles for Gas Sensing Applications (چکیده)
24 - NiFe2O4/graphene nanocomposites with tunable magnetic properties (چکیده)
25 - Sandwich-structured graphene–NiFe2O4–carbon nanocomposite anodes with exceptional electrochemical performance for Li ion batteries (چکیده)
26 - بررسی تاثیر زمان آسیاکاری بر خواص فیزیکی آلیاژ NiTi (چکیده)